Wydawnictwo PWSZ w Płocku


<center>Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego <br> Yearbook of Scientific Society of Płock</center>

ISSN 0860-5637 
e-ISSN 2657-7704

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nauki Ekonomiczne

ISSN 2719-4175 
e-ISSN 2449-7975

 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Społeczeństwo. Edukacja. Język

SOCIETY.  EDUCATION.  LANGUAGE

ISSN 2353-1266                                                e-ISSN 2449-7983

 

Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus (ICV 2018: 90.26) oraz dostępne w bazach: ERIH Plus, BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj