TOM XXX

Spis treści

Articles

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ I ZADŁUŻENIA GMIN W POLSCE PDF
Jan Hybel
GŁÓWNE OŚRODKI, KIERUNKI ORAZ POSTACIE POLSKIEJ EKONOMII W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1918-39) PDF
Zbigniew Klimiuk
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA – POJĘCIE, ISTOTA, CECHY PDF
Karol Kozdra
PROFESJONALNY KLUB SPORTOWY JAKO PODMIOT GOSPODARCZY NA POLU KONKURENCJI RYNKOWEJ. ZARYS KONCEPCJI MARKETINGOWEJ PDF
Włodzimierz Kędziorek, Robert Matusiak
РЕАЛІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ PDF
Тетяна Черничко, Олена Рибчак, Галина Михальчинець
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Віталій Рибчак, Наталія Ліба, Станіслав Черничко
KONCEPCJA ORAZ KORZYŚCI Z WPROWADZENIA CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ PDF
Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar
ZNACZENIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W GOSPODARCE FINANSOWEJ UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE PO 2013 ROKU PDF
Magdalena Górska
WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PDF
Katarzyna Zawadzka
OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH PDF
Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski
WYKORZYSTANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W GMINIE KOPRZYWNICA PDF
Marcelina Słaba


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.