DOCHODY WŁASNE GMINY JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASPOKAJANIA POTRZEB WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ W GMINIE ZAGÓRZ

Autor

  • Ernest Nowak Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(11)

Słowa kluczowe:

Budżet, podatki, dochody, gmina, finanse publiczne, samodzielność finansowa gminy

Abstrakt

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje zadania na rzecz swoich mieszkańców. Dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych są ujmowane  w budżetach obejmujących rok kalendarzowy. 

              Gmina ma zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadającej jej zadań do realizacji. Dochody składają się z dochodów własnych, subwencji i dotacji. O istocie samodzielności finansowej gminy decydują dochody własne, w których szczególne znaczenie pod względem wartości ma podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja spadkowa udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w gminach, na co bezpośredni wpływ mają zmiany w przepisach podatkowych.

Bibliografia

Alińska, A., Woźniak, B. (2020). Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe. Difin SA Warszawa.

Banaszewska, M., Kańduła S., Przybylska, J. (2020). Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa.

Czudec, A. (2021). Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu w latach 2019 i 2020 w : Budżet samorządu terytorialnego. R. Kata (red.). Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Rzeszów.

Durlauf, S.N., Blume, L.E. (red) (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics, t. 5. Houndmills.

Gołaszewski, M. (2020). Wpływ kryzysu COVID-19 na finanse JST. Wydawnictwo MUNICYPIUM SA. Warszawa.

Hanusz, A., Niezgoda A., Czerski, P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa.

Misiąg, W. (red.). (2019). Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wydanie 3. Wydawnictwo C.H.BECK. Warszawa.

Sawulski, J., Bąkowska, K., Gniazdowski, M. (2020). Luka CIT w Polsce w latach 2014 – 2018. Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa.

Szołno-Koguc, J. (2021). Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne. Studia BAS, Nr 1(65). Warszawa.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021, poz.1672 późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634)

Europejska Karta Samorządu Lokalnego, (Dz. U. z 1994, nr 124, poz. 607)

Zasoby Internetu:

Polski Ład, https://www.gov.pl/web/polski-lad/

https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles