Odpowiedzialność przedsiębiorstw za zrównoważony rozwój. Artykuł recenzyjny książki: Caroline D. Ditlev-Simonsen. 2022. A Guide to Sustainable Corporate Responsibility From Theory to Action, Cham: Palgrave Macmillan

Autor

  • Karol Dąbrowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(18)

Słowa kluczowe:

Caroline D. Ditlev-Simonsen, Norwegia, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczna analiza monografii Caroline D. Ditlev-Simonsen “A Guide to Sustainable Corporate Responsibility From Theory to Action”. Aby poszerzyć wiedzę czytelnika, wymieniono również inne publikacje dotyczące zrównoważonej odpowiedzialności biznesu, w tym studia przypadków z różnych krajów. Przykład zmniejszania dziury ozonowej pokazuje, że korporacje są w stanie realizować działania prośrodowiskowe. Ich działania możemy oceniać w kategoriach etyki cnót i etyki obowiązku. Dokumenty ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju są zbyt ogólne. W praktyce konsument może żyć bez wielu produktów wytwarzanych przez korporacje, a Coca-Cola jest tego najlepszym przykładem, ponieważ nie jest niezbędna do życia. Firmy powinny uwzględnić zrównoważony rozwój w swoich strategiach, misjach i wizjach. Ważne są też regulacje prawne nakładane na firmy. W dyskusji naukowej niezbędna jest krytyczna ocena PKB, jako wskaźnika, ponieważ pomija on aspekty społeczne i środowiskowe. Ważne jest także wskazanie na destrukcyjny wpływ obecnego modelu konsumpcji, osadzonego w modelu gospodarki linearnej, który prowadzi wprost do katastrofy klimatycznej, a promowany jest przez celebrytów.

Bibliografia

Bibliografia

D'Amato Alessia, Henderson Sybil i Florence Sue. 2009. Corporate Social Responsibility and Sustainable Business: A Guide to Leadership Tasks and Functions. Greensboro: CCL Press.

Ararat Melsa i Göcenoğlu Ceyhun. 2005. Drivers for Sustainable Corporate Responsibility, Case of Turkey. Working Paper (Online).

Bhagwat Pranjali. 2011. Corporate Social Responsibility And Sustainable Development. W Conference on Inclusive & Sustainable Growth. Role of Industry, Government and Society. Conference Proceedings (Online).

Borek Paweł. 2018. Woda jako przyczyna konfliktów zbrojnych w XXI wieku. Rozprawy Społeczne tom 2, s. 32-37. doi: 10.29316/rs.2018.11.

Bronchain Philippe. 2003. Towards a sustainable corporate social responsibility. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Online).

Camilleri Mark Anthony. 2017. Corporate Sustainability, Social Responsibility and Environmental Management: An Introduction to Theory and Practice with Case Studies. Cham: Springer.

Cañizares Pilar Pérez 2021. “Corporate Sustainability” or “Corporate Social Responsibility”? A Comparative Study of Spanish and Latin American Companies’ Websites. Business and Professional Communication Quarterly tom 4, s. 361-385.

Dečman Nikolina, Remlein Marzena i Rep Ana. 2021. Sustainability and Corporate Social Responsibility in accounting. W Accounting challenges for sustainability and innovations, red. Marzena Remlein. Poznań: Poznań University of Economics and Business, s. 11-25. doi: 10.18559/978-83-8211-055-5/01.

Domańska-Szaruga Beata. 2011. Rola czynników ESG w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Wspólczesne Zarzadzanie nr 3, s. 141-151.

Dulewicz Przemysław, Perzyńska Agnieszka i Witkowski Krzysztof. 2004. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój. Logistyka nr 4, s. 3889-3893.

Ebner Daniela i Baumgarten Rupert J. 2006. The relationship between Sustainable Development and Corporate Social Responsibility. W Corporate Responsibility Research Conference 2006, Dublin: Corporate Responsibility Research Conference, s. 1-17.

Eweje Gabriel (eds.) (2014). Corporate Social Responsibility and Sustainability: Emerging Trends in Developing Economies. Bingley: Emerald Publishing. doi: 10.1108/S2043-905920148.

Farache Francisca, Grigore Georgiana, Stancu Alin i McQueen David. 2020. Values and Corporate Responsibility: CSR and Sustainable Development, Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-52466-1.

Fauzi Hassan, Svensson Goran, Rahman Azhar, Abdul. 2010. “Triple Bottom Line” as “Sustainable Corporate Performance”: A Proposition for the Future. Sustainability, nr 2(5), s. 1345-1360. doi: 10.3390/su2051345.

Gadomska-Lila Katarzyna, Wasilewicz Justyna. 2016. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej. Studia i Prace WNEiZ, nr 46: 299-310.

Gori Saira. 2014. Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. Shrinkhala, nr 2, s. 37-41.

Heikkurinen Pasi, Bonnendahl Karl Johan. 2013. Corporate responsibility for sustainable development: a review and conceptual comparison of market- and stakeholder-oriented strategies. Journal of Cleaner Production, t. 43, s. 191-198.

Mai Nguyễn Phương. 2013. Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development: A Case Study of SMEs in Thanh Hoa Province. VNU Journal of Economics and Business, t. 5E, s. 67-80.

Malecki Catherine 2018. Corporate Social Responsibility: Perspectives for Sustainable Corporate Governance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Marková Viera i Lesníková Petra. 2017. The Corporate Sustainability Concept as an Instrument of a Firm's Development. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, z. 1, s. 213-226.

Milles Morgan P., Munilla Linda S., Darroch Jenny. 2009. Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, nr 5, s. 65-76. doi: 10.1007/s11365-008-0074-3.

Montiel Ivan. 2008. Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures. Organization & Environment, nr 3, s. 245-269.

Muñoz Rosa M., Fernández, M. Valle i Salinero, Yolanda. 2021. Sustainability, Corporate Social Responsibility, and Performance in the Spanish Wine Sector. Sustainability, nr 13, poz. 7 doi: 10.3390/su13010007.

Peters Juliane, Simaens Ana. 2020. Integrating Sustainability into Corporate Strategy: A Case Study of the Textile and Clothing Industry. Sustainability, nr 12, poz. 6125. doi: 10.3390/su12156125.

Rayman-Bacchus Lez i Walsh Philip R. 2015. Corporate Responsibility and Sustainable Development: Exploring the nexus of private and public interests. New York: Routledge.

Rayman-Bacchus Lez i Walsh Philip R. 2021. Corporate Responsibility and Sustainable Development: An Integrative Perspective. New York: Routledge.

Schütz Mathias. 2012. Sustainable Corporate Responsibility – the Foundation of Successful Business in the New Millennium. Central European Business Review, nr 2, s. 7-15. doi: 10.18267/j.cebr.12.

Sheehy Benedict, Farneti Federica. 2021. Corporate Social Responsibility, Sustainability, Sustainable Development and Corporate Sustainability: What Is the Difference, and Does It Matter? Sustainability, nr 13(11), poz. 5965. doi: 10.3390/su13115965.

Simões Cláudia, Stancu Alin, Grigore Georgiana. 2021. Corporate Responsibility, Sustainability and Markets: How Ethical Organisations and Consumers Shape Markets. Cham: Palgrave Macmillan.

Smolarek Małgorzata i Sipa Monika. 2015. Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, z. 2, s. 49-62.

Walaszczyk Anna i Walczak Natalia. 2014. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w zarządzaniu branżą rolną. W Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. Ryszard Knosala. Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją: 450-459.

Zhang Dongyong, Morse Stephen i Kambhampati Uma S. 2017. Sustainable Development and Corporate Social Responsibility. New York: Routledge.

Zuzek Dagmara. 2012. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, z. 2, s. 197-207.

Ye Nan, Kueh Tung-Boon, Hou Lisong, Liu Yongxin, Yu Hang. 2020. A bibliometric analysis of corporate social responsibility in sustainable development. Journal of Cleaner Production, nr 1, poz. 122679. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122679.

Strony internetowe

[www1] https://harbingers.io/blog/czym-jest-esg (dostęp: 21.04.2022)

[www2] https://www.unboxedtechnology.com/blog/the-difference-between-sustainability-and-corporate-social-responsibility/ (dostęp: 21.04.2022)

[www3] https://carolinedditlev-simonsen.com/ ([dostęp: 21.04.2022)

[www4] https://www.bi.edu/about-bi/employees/department-of-law2/caroline-dale-ditlev-simonsen/ (dostęp: 21.04.2022)

[www5] https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids/data-on-the-hiv-aids-response (dostęp: 21.04.2022)

[www6] http://www.woda.edu.pl/artykuly/wojny_o_wode/ (dostep: 21.04.2022)

[www7] https://www.wprost.pl/swiat/10446655/wojna-o-wode-wlasnie-sie-odbyla-drugiej-juz-nie-przeoczycie.html (dostęp: 21.04.2022)

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24