Tablica inskrypcyjna do portretu trumiennego Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej jako inspiracja do poszukiwań genealogicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(1)

Słowa kluczowe:

Dziembowski, Mielęcki, portret, inskrypcja, genealogia

Abstrakt

W Muzeum Okręgowym w Lesznie znajduje się portret trumienny Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej (+ 1755) wraz z zestawem tablic herbowych i tablicą inskrypcyjną. Z inskrypcji dowiadujemy się nie tylko o jej dacie urodzin, zgonu i o współmałżonku, ale również, że pozostawiła: 6 córek i 3 synów, 7 wnuków i 10 wnuczek oraz 7 prawnuków i 9 prawnuczek. W artykule podjęto próbę identyfikacji jej potomków.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne:

–– akta: księgi sądu i urzędu grodzkiego w Kościanie,

–– sygn. 53/18/0/ Kościan Gr. 96 (dawna Gr. 322),

–– sygn. 53/18/0/ Kościan Gr. 102 (dawna Gr. 328),

–– sygn. 53/18/0 Kościan Gr. 107 (dawna Gr. 333).

–– akta: księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu,

–– sygn. 53/20/0 Poznań Gr. 1121 (dawna Gr. 557).

–– akta: księgi sądu i urzędu grodzkiego we Wschowie,

–– sygn. 53/23/0 Wschowa Gr. 123 (dawna Gr. 93 ),

–– sygn. 53/23/0 Wschowa Gr. 231 (dawna Gr. 198).

–– akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Śmigiel,

–– sygn. 53/3862/0/4/1,

–– sygn. 53/3862/0/4/2.

–– akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Tabor Wielki,

–– sygn. 53/3865/0/4/1,

–– sygn. 53/3865/0/2/5.

–– akta Braci Czeskich, Zboru polskiego leszczyńskiego rejestr

ochrzczonych, ślub biorących i zmarłych osób,

–– sygn. 53/892/0/6.2/2298.

–– akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej św. Piotra Poznań,

–– sygn. 53/3835,0/4/11.

Archiwum Państwowe w Poznaniu – Oddział w Koninie:

–– akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej Żychlin,

–– sygn. 54/863/0/-/9,

–– sygn. 54/863/0/-/7,

–– sygn. 54/863/0/-/10.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku:

–– akta: księgi metrykalne parafii Ewangelickiej w Kaliszu,

–– sygn. 5111083/1.

–– akta: księgi metrykalne parafii św. Benedykta w Chlewie,

–– sygn. 511420/3.

Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam:

–– akta: księga metrykalna parafii ewangelickiej Brójce,

–– sygn. P 65.

Deutsche Zentralstelle für Genealogie Leipzig:

–– akta: księga metrykalna parafii ewangelickiej Kręcka.

Internet:

Teki Dworzaczka, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku. Biblioteka Kórnicka, http://teki.bkpan.poznan.pl (dostęp: kwiecień 2022).

Bibliografia:

Aus Posens kirchlicher Vergangenheit, Lissa [Leszno] 1915/1916. Boniecki Adam, Herbarz Polski, t. IX, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1906.

Boniecki Adam, Herbarz Polski, t. XI, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1907.

Chłapowski Dezydery, Potworowscy. Kronika rodzinna, wyd. DiG, Warszawa 2002.

Corpus Inscriptionum Poloniae, t. X, zeszyt 1, Inskrypcje powiatu międzyrzeckiego do 1815 roku, zebrał M. Tureczek, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

Duma i wolność. Obraz szlachty w dobie baroku, Katalog wystawy, pod red. Dziubkowej Joanny, Dolczewskiego Zygmunta i Kalinowskiego Konstantego, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1991.

Dziembowski Piotr Maciej, Dziembowscy herbu Pomian. Studium genealogiczno-historyczne, praca doktorska, Poznań 2012, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dziembowski Piotr Maciej, Metryki szlachty ewangelickiej parafii Skoki i Rejowiec – wypisy [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2003/2004.

Dziembowski Piotr Maciej, Metryki szlachty parafii ewangelicko-reformowanej w Orzeszkowie - wypisy [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno- Heraldycznego, Poznań 2005/2006.

Dziembowski Piotr Maciej, Metryki szlachty parafii ewangelicko-reformowanej w Waszkowie – wypisy [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2007/2008.

Dziembowski Piotr Maciej, Testament Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej z 1743 roku [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2017.

Dziembowski Piotr Maciej, Z dziejów kościoła ewangelicko-reformowanego w Orzeszkowie [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2007/2008.

Dziembowski Piotr Maciej, Metryki szlachty parafii ewangelicko-augsburskiej w Swarzędzu – wypisy [w:] „Gens”. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2011/2012.

Dziubkowa Joanna, VANITAS. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1996.

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeliger Häuser, Gotha 1930.

Horn Hugo, Genealogia Unrugów - maszynopis.

Karwowski Stanisław, Dziembowscy herbu Pomian (r.1911), wyd. Piotr Maciej Dziembowski [w:] „Genealogia. Studia i materiały historyczne” t. IX, wyd. Wydawnictwo Historyczne, Wrocław-Poznań 1997.

Konarski Szymon, Szlachta kalwińska w Polsce, drukiem Braci Wójcikiewicz, Warszawa 1936.

Konopczyński Władysław, Bronikowski Adam z „Oplów” (1714-1778), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936.

Łepkowski Tadeusz, Kurnatowski Zygmunt Aleksander h. Łodzia (1778-1858) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, wyd. Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszaw-Kraków-Gdańsk 1971.

Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy, [w:] Wojska Koronne, część 3, Piechota, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz, Metryka Uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, część 2 (1718 – 1817), wyd. Towarzystwo Naukowe, Toruń 1998.

Olszewska Renata, Zdzisław Pentek, Materiały do badań genealogicznych okolic Poznania (cz.2) [w:] „Gens”. Kwartalnik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań, zeszyt 3/1992.

Portrety trumienne tablice inskrypcyjne i herbowe, katalog pod red. Joanny Patorskiej, wyd. Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz 1996.

Rymar Dariusz, Genealogia Bukowieckich - maszynopis.

Skałkowski Adam, Bronikowski Adam Feliks (1758 – 1829) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, wyd. Polsk Akademia Umiejętności, Kraków 1936.

Sęczys Elżbieta, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, wyd. DiG, Warszawa 2000.

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, t. III, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1906.

Uruski Seweryn, Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej, t. VI, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1909.

Uruski Seweryn, Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej, t. VII, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1910.

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, t. XI, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1914.

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XIV, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1917.

Żychliński Teodor, Złota księga szlachty polskiej, t. III, wyd. Jarosław Leitgeber, Poznań 1881.

Żychliński Teodor, Złota księga szlachty polskiej, t. XIII, wyd. Jarosław Leitgeber, Poznań 1891.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24