Wychowanie fizyczne w szkolnictwie wyższym Ukrainy (aspekt pedagogiczny)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(5)

Słowa kluczowe:

wychowanie fizyczne, studenci, programy nauczania, szkolnictwo wyższe, rekreacja ruchowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony został problematyce organizacji i prowadzenia wychowania fizycznego w szkołach wyższych Ukrainy. Analiza prac naukowców ukraińskich świadczy, że szkoły wyższe niewątpliwie posiadają znaczący potencjał naukowy i dydaktyczny, ażeby dokonać poważnych zmian w zakresie modernizacji procesu wychowania fizycznego. W tym celu, zdaniem naukowców, niezbędnym staje się udoskonalenie współczesnych programów wychowania fizycznego w szkolnictwie wyższym, zwłaszcza w kontekście dostosowania treści programowych do zainteresowań i potrzeb studentów; skoordynowanie państwowego ramowego programu nauczania z wychowania fizycznego z programami i planami studiów oraz zwiększenie nakładów finansowych na prowadzenie działalności badawczej w tym obszarze oraz rozbudowy zaplecza materialnego (stadiony, boiska, pływalnie, sale gimnastyczne). Mimo podejmowanych działań w zakresie doskonalenia wychowania fizycznego studentów przez władze oświatowe Ukrainy (ustawy, rozporządzenia), ten proces ma jeszcze wiele wad, między innymi: niezadowalający poziom stanu zdrowia u części studentów, co powoduje nikłą sprawność fizyczną; zwiększenie się liczby studentów zaliczanych do grup specjalnych ze względu na stan zdrowia; tendencja obniżenia motywacji studiującej młodzieży do udziału w zajęciach z wychowania fizycznego oraz uprawiania rekreacji ruchowej; przestarzała infrastruktura dydaktyczna w części uczelni ukraińskich i in.

Bibliografia

Bazylchuk V.B. (2004), Organizatsiini zasady aktyvizatsii sportyvno-ozdorovchoidiilanosti studentiv v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu, avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z fizychnoho vykhovannia vykhovannia i sportu, Lvivskyi derzavnyi instytut fizychnoi kultury, Lviv, s. 1.

Bondar I. R. (2000), Fizychne vykhovannia studentiv z nyzkym rivnem fizychoi pidhotovky, avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z fizychnoho vykhovannia i sportu, Lvivskyi derzahavnyi instytut kultury i sportu, Lviv, s. 1.

Bondarchuk, N. Y. (2006), Dyferentsiiovanyi pidkhid do fizychnoho vykhovannia i sportu, avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu, Lviv, s. 20.

Chomych A.M. (2016), Metodyka prohramuyannia indyvidulnykh fizkulturno-ozdorovchykh zaniat studentiv u pozaaudytoriinii roboti vyshchoho navchalnoho zakładu, avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk, Skhidnoievropesikyi Natsionalnyi Universytet imeni Lesi Ukrainky, Lutsk, s. 1-2.

Fizychne vykhovannia. Nachalna prohrama dla vyshchykh navvhalnych zakladiv Ukrainy III-IV rivniv akredytatsii, (2003), Kyiv, MONU, ss. 44.

Ibrahimova L. S. (2016), Stratehichni napriamky vdoskonalennia systemy fizychnoho vykhovannia studentiv vuziv. Molodyi Vhcenyi, nr 3 (30), s.611-615.

Hrebik O.I. (2015), Pedahohichni umovy profilaktyky traumatyzmu studentiv v protsesi fizychnoho vykhovannia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydataq nauk, Schidnoevropeiskyi Natsionalny Universyutet imeni Lesi Ukrainky, Lutsk, s. 1-7.

Hryban H.P. (2012), Fizychne vykhovannia studentiv ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv, Ruta, Zhytomyr , s. 28.

Kozibrodskyi S.P. (2002), Prohramno-normatyvni osnovy fizychnoho vykhovannia (istoryko-metodchnyi analiz), avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z fizychnoho vykhovannia i sportu. Lviv, s. 1.

Petrenko M.I. (1997), Samostiini zanattia studentiv z fizychnoho vykhovannia: navch. Posibnyk, VDTU, Vinnytsia, ss. 104.

Pro uhvalennia konceptsii rozvytku systemy hromadskoho zdrovia. Rozporzodzennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 listopada 2016 r. (2016), http://www/kmu/gov/ua/npas /249618799.

Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku „Rukhova aktyvnist – zdorovyi sposób zhyttia – zdorova natsiia”, Ukaz nr 42/2016 vid 2016.02.09 (2016), www. consultant. parus.ua.

Pro zatverdzhennia planu zakladiv shchodo realizatsii Natsionalnoi stratehii z ozdorovhcoi rukhovoi aktyvnosti v Ukrainie na period do 2025 roku „Rukhova aktyvnist – zdorovyi sposób zhyttia – zdorova natsiia” na 2021 rik vd 19 serpnia 2020 r. nr 1043 (2020), Kabinet Ministriv Ukrainy, https://www.zakon cc /low/document/read.

Prysiazhniuk S.I. (2010), Biolochinyi vik ta zdorovia studentskoi molodi. Tsentr navhcalnoi literarury, Kyiv, s. 294.

Pylnienkyi V.V. (2006), Organizatsiiono-metodychni osnovy ozdrorovchoho trenavannia studentiv z nyzkym rivnem somatychnoho zdrovia, avtofereat dysertasii na zdobuttia nakovoho stupenia konadydata nauk z fizychnoho vykhovannia i sportu. Lvivskyi Derzhanyi Instytut Fizychnoi kultury, Lviv, s. 1.

Romanenko V.V. (2003), Vplyv riznykh rezhymiv rukhovoi aktyvnosti na fizychnyi stan studentok v navchalnykh zakladakh humanitarnoho profiliu, avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia z fizychnkho vyhovaniia i sportu, Lviv, 26 s.

Stepaniuk S.I. (2003), Istoryko-sotsialni aspekty rozvytku sportyvnoho rukhu v Ukraini, avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z fizychnoho vykhovannia i sportu Lvivskyi Derzhavnyi Instytuti Fizychnoi Kultury Derzhavnoho Komitetu Ukrainy z Pytan Fizychnoi Kultury i Sportu. Lviv, s. 11.

Volkov V. L. (2011), Rozvytok fizychnyk zdibnostei studentiv u systemi fizychnoi pidhotovky, Osvita Ukrainy, Kyiv, 420 s.

Volkov V.L. (2011), Teoretyko-metodychni zasady rozvytku fizychnykh zdibnostei studentiv u systemi fizychnoi pidhotovky, avtoreferat na zdobuttia naukovoho stupenia doktora pedahohichnyvch nauk. Natsionalnyi Pedahohichnyi Universytet imeni M.P. Drahomanova, Kyiv, s. 10-12.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24