Traktaty polityczne, zbiory praw i konstytucje sejmowe w wybranych bibliotekach klasztornych z terenów obecnej Polski Środkowej w świetle inwentarzy i katalogów bibliotecznych z XVII-XIX w.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(9)

Słowa kluczowe:

pisma polityczne, zbiory praw, statuty, konstytucje sejmowe, biblioteki klasztorne, Polska Środkowa, XVII-XIX w.

Abstrakt

W niektórych bibliotekach klasztornych z terenów Polski Środkowej w XVII-XIX w. znajdowały się traktaty polityczne, zbiory praw, konstytucje sejmowe. Były to domy zakonne bernardynów z Łowicza, paulinów z Wielunia i Wielgomłynów oraz pijarów z Wielunia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego rodzaju literatury tam występującej.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

sygn. 03136: Status Ecclesiarum et Beneficiorum in Decanatibus Tussinensi et Radomscensi ArchiDiaecesis Gnesnensis In Visitatione Generali Authoritate et de Mandato Celsissimi Illustrissimi R[evere]nd[i]s[si]mi D[omi] ni Ignatij Nałęcz Comitis Raczynski Principis ArchiEpiscopi Gnesnensis Legati Nati Administratoris Diaecesis Varsaviensis Ordinum Aquilae Albae Rubrae ac S[an]cti Joannis Hierosolymitani Equitis Annis 1810 et 1811

Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie

sygn. 1647: Akta prowincji 1719-1801: Wielgomłyny.

sygn. 1648: Akta prowincji 1719-1801: Wielgomłyny.

Archiwum Polskiej Prowincji Bernardyńskiej w Krakowie

sygn. W 53: Topographica de Conventu Louiciensi Fratrum Minorum Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum narratio... facta per Fratrum Ludovicum Zbąszynium Provinciae Majoris Poloniae S. Mariae Angelorum Diffinitorem actualem, Praedicatorem generalem olim dicti Conventus Guardianum Anno Domini 1647

Archiwum Zakonu Pijarów w Krakowie

sygn. Col. Viel 9: Katalog biblioteki 1809

sygn. Col. Viel. 10: Katalog biblioteki 1821

Wydawnictwa źródłowe

Inwentarze biblioteczne z konwentu paulinów w Wieluniu (XVIII w.), opr. T. Stolarczyk, Wieluń 2021.

Opracowania

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 2, 5, 6 cz. 1, Warszawa 1964-1970.

Ciszewski M., Niccolò Machiavelli [w:] EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 699-700.

Czapnik M., Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy, „Roczniki Łowickie”, t. 13, 2015 (wyd. 2016), s. 7-23.

Czeppe M., Wójcik Z. J., Staszic (Stasic, Staszyc) Stanisław Wawrzyniec, [w:] PSB, t. 42, Warszawa-Kraków 2003-2004, s. 540-543.

Dąbkowska J., Rozmowy Artaksesa i Ewandra S. H. Lubomirskiego. Dialog, esej, traktat..., [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 281-323.

Dorobisz J., Kożuchowski Stanisław, [w:] Wieluński słownik biograficzny, t. 3, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2016, s. 70-71.

Estreicher K., Bibliografia polska, cz. III: Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym, t. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12,13, 14, 15, 18, 20, 24, Kraków 1894-2007.

Grześkowiak-Krwawicz A., Stanisław Konarski o wolności i anarchii, [w:] Stanisław Konarski (1700-1773), „Wiek Oświecenia”, t. 20, 2004, s. 71-88.

Izdebski Z., Wstęp, [w:] Jan Bodin Andegaweńczyk, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. V-LXXVII.

Karpiński A., Stanisław Herakliusz Lubomiski – moralista i polityk końca XVII wieku, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 255-280.

Kawecka-Gryczowa A., Januszowski Jan Łazarzowic, [w:] PSB, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 598-600.

Kowalska H., Przyłuski Jakub, [w:] PSB, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 206-209.

Kuran M., Leges seu Statuta ac privilegia Regni Poloniae – klasyka prawa polskiego, najsłynniejsze dzieło Jakuba Przyłuskiego. Charakterystyka utworu i dzieje jego sławy, [w:] Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki, red. M. Kuran przy współpracy M. Wichowej, Łódź 2022 „Analecta Literackie i Językowe”, t. 17, s. 43-56.

Matwijowski K, Roszkowska W., Lubomirski Stanisław Herakliusz h. Szreniawa, PSB, t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 45-50.

Michalski J., Konarski Hieronim h. Gryf, [w:] PSB, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 471-477.

Olejnik T., Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007.

Olejnik T., Wieluń. Dzieje miasta (1793-1945), Piotrków Trybunalski 2003.

Olszewski H., Kożuchowski Stanisław h. Doliwa, [w:] PSB, t. 15, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 79-80.

Ożóg T., Rousseau Jean Jacques, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2012, kol. 406-408.

Rulka K., Księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, t. 75, 1992, s. 269-291.

Rulka K., Wokół słowa drukowanego i pisanego, Miłkowice 2016.

Stolarczyk T., Księgozbiór paulinów wielgomłyńskich w świetle inwentarza bibliotecznego z 1810 r. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” R. 27, nr 2 (53), 2021, s. 9-27.

Stolarczyk T., Prace historyczne w bibliotece wieluńskiego kolegium pijarskiego w świetle inwentarzy z 1809 i 1821 r., „Rocznik Wieluński”, t. 17, 2017, s. 277-289.

Szpak J., Biblioteki paulinów polskich w XVIII wieku: zarys problematyki, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. 1: Przyjemności, pasje, upodobania, red. B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski, Katowice 2013, s. 65-75.

Wójcik Z., Stanisław Staszic, Radom 2008.

Zielińska Z., Rzewuski Seweryn h. Krzywda, [w :] PSB, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 138-151.

Żelewski R., Herburt Jan, [w:] PSB, t. 9, Wrocław-Kraków-Warszawa 1960, s. 442-443.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24