Hejt i mowa nienawiści jako nieprawidłowości komunikacji w sieci

Autor

  • Magdalena Wędzińska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(11)

Słowa kluczowe:

Hejt, mowa nienawiści, komunikacja internetowa

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja ustaleń teoretycznych dotyczących niepożądanych zjawisk w komunikacji zapośredniczonej przez komputer. Przedmiotem namysłu czynionego w tekście są hejt i mowa nienawiści. W artykule zjawiska te zostały scharakteryzowane pod względem swej istoty i uwarunkowań psychologicznych i społecznych, a także czynników odróżniających hejt i mowę nienawiści. W artykule zaprezentowane zostały także rezultaty badań przeprowadzonych w latach 2014-2021 dotyczących istoty hejtu i mowy nienawiści, ich rozpowszechnienia oraz społecznej świadomości na temat ich konsekwencji.

Bibliografia

Cegieła Anna. 2014. Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa. Warszawa: Dom wydawniczy Elipsa.

Cymanow-Sosin Klaudia. 2018. „Mowa nienawiści - etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów”. Studia Medioznawcze, nr 3(74), s. 117-126.

Garwol Katarzyna. 2016. „Hejt w Internecie – analiza zjawiska. Edukacja– Technika – Informatyka”, nr 4/18, s. 304-309.

Garwol Katarzyna. 2019. „Mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży”. Edukacja – Technika – Informatyka, nr 3/29, s. 158-163.

Gawenda Adriana. 2018. „Hejt jako przejaw patologicznych zachowań i konsekwencja rozwoju technologicznego”. Bezpieczeństwo Obronność Socjologia, nr 9/10, s. 45-63.

Juza Marta. 2015. „Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania”. Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, nr 25, s. 27- 50.

Kaczmarczyk Barbara, Dąbrowska Marlena, Szczepański Piotr, Nowicka Izabela. 2019. Online „Hate Speach and the Sagety of Internet Users”. Security Dimensions, nr 31, s. 139-159.

Kondzioła-Pich Katarzyna. 2018. „Charakterystyka dyrektywnych aktów mowy występujących w hejcie internetowym”. Socjolingwistyka, tom XXXII, s. 163-174.

Król Mieczysław Jan, Trybula Joanna. 2019. Internet w życiu młodzieży licealnej – statystyczna analiza na podstawie badania ankietowego. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 58, s. 312-328.

Kukliński Artur. 2018. „Hejt w Internecie jako zagrożenie bezpieczeństwa człowieka. Kultura Bezpieczeństwa” Nauka, Praktyka, Refleksje, nr 32, s. 131-146.

Leszczuk-Fiedziukiewicz Anna. 2019. „Czy hejt i mowa nienawiści staną się normą? Społeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych w Internecie”. Media – Kultura – Komunikacji Społeczna, nr 3(14), s. 99-117.

Naruszewicz-Duchlińska Alina. 2015. Nienawiść w czasach Internetu. Gdynia: Novae Res.

Nijakowski Lech. 2008. Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu. [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. Anna Horolets. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 113-133.

Olczyk Adam. 2017. Czym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiści. [w:] Hejterswo: nowa praktyka kulturowa? geneza, przypadki, diagnozy, red. Julia Dynkowska, Natalia Lamann, Michał Wróblewski, Anna Zatory. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25-38.

Podraza Urszula. 2017. „Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firmy”. Kultura – Media – Teologia, nr 29, s. 33-45.

Rybicka Marta. 2016. Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży. Warszawa: Global Dignity Poland.

Saganowska Agnieszka. 2018. „Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna”. Program Top 15, zeszyt 10, s. 153- 173.

Urbanek Grzegorz. 2018. „Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie. Próba klasyfikacji adresatów”. Kultura Bezpieczeństwa: Nauka – Praktyka – Refleksje, nr 29, s. 218-237.

Włodarczyk Joanna. 2014. Mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży. Dziecko krzywdzone. „Teoria, badania, praktyka”, nr 13(2), s. 122-158.

Wyrwas Katarzyna. 2021. <> Mowa nienawiści i hejt na fanpage’u Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. [w:] Nieporozumienie, nietolerancja, wykluczenie w języku i kulturze, red. Ewa Białas- Pleszak, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska- Sobiesz, Wioletta Wilczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 121- 131.

Strony www:

www1: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2017-0172_PL.html (ostatni dostęp: 2.04.22)

www2: https://ingremio.org/2016/09/mowa-nienawisci/ (ostatni dostęp:2.04.22).

www3: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-13/63613,Publiczne-propagowanie-faszyzmu-nawolywanie-donienawisci-art-256.html (ostatni dostęp: 2.04.22)

www4: https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/hejt-w-polsce-diagnoza/ (ostatni dostęp: 2.04.22)

www5: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/hejt-w-sieci-co-o-nim-sadzimy-najnowsze-badania-251465 (ostatni dostęp:2.04.22)

www6: https://ciekaweliczby.pl/sondaz_hejt/ (ostatni dostęp: 2.04.22)

www7: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5346577,Zarzuty-za-przestepstwa-nienawisci-statystyki.html (ostatni dostęp: 23.04.22)

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24