Bezpieczeństwo pracownika w sklepie

Autor

  • Remigiusz Wiśniewski Wydział Nauk Społecznych Akademia Mazowiecka w Płocku

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(13)

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, pracownik, sklep, sytuacja niebezpieczna, asortyment niebezpieczny

Abstrakt

Artykuł powstał, aby zwrócić uwagę szerokiego ogółu na wieloaspektową problematykę bezpieczeństwa pracownika w sklepie, przybliżyć zawiłości i specyfikę pracy, artykułując zależności oraz ważność prawidłowego kierowania zespołem w kontekście budowania obszaru bezpiecznego stanowiska pracy, jako syntezę traktując proces zarządzania zespołem - pracownikiem. Autor w zarysie dokonał identyfikacji zagrożeń – codziennych sytuacji, których klient nie zauważa. Wartością dodaną manuskryptu oprócz opisu – ujęcia autorskiego jest zamieszczony element wywiadu. W artykule w sposób skondensowany zarysowano niestandardowe, oddolne praktyki tworzące kulturę organizacyjną i budowanie relacji z klientem, ukazując wiele wspólnych sfer zagrożeń, posiłkując się przykładami małego sklepu jako głównego wątku analizy.

Bibliografia

Akty prawne

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Rozdział 2 „Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Rozdział 1 Przepisy ogólne.

Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U.z dnia 26 czerwca 1991r.) z dnia 23maja 1991r. Rozdział 5 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U.z dnia 26czerwca 1991r.) z dnia 23 maja 1991r. Rozdział 4 Zakładowa organizacja związkowa.

Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U.z dnia 26 czerwca 1991r.) z dnia 23 maja 1991r. Rozdział 2 Tworzenie związków zawodowych.

Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U.zdnia26czerwca1991r.) z dnia 23 maja 1991r. Rozdział1 Przepisy ogólne.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2005 r.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U.Nr 163, poz. 1577 z dnia 18 września 2003 r.).

Kodeks pracy, Dział X, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Rozdział II, „Prawa i obowiązki pracownika”.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenia ewakuacji pracowników [w:] Market Lewiatan.

Netografia

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/909010,za-bezpieczenstwo-klienta-odpowiada-wlasciciel-sklepu.html [dostęp: 09.11.2022]

https://handelextra.pl/artykuly/212455,system-bezpieczenstwa-w-sklepiejak-go-wybrac [dostęp: 09.11.2022]

https://aktualnoscibhp.wip.pl/164/zagrozenia-na-stanowisku-pracy-sprzedawcy-w-sklepie-1966.html [dostęp: 05.11.2022]

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/s/4107_Sprzedawca.pdf [dostęp:05.11.2022]

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00292 [dostęp: 05.10.2022]

http://w w w.portalfmcg.pl wyposazenie_pelna.php?lista _we-zlow=1,5,8,43,252 [dostęp: 13.05.2013]

http://www.prawosos.pl/pokaz/15368/jakie_prawa_ma_ochrona_w_sklepie [dostęp: 02.08.2015]

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/srodki-przymusu-bezposredniego-i-bron-palna-17996936/roz-2#content [dostęp: 13.11.2022]

http://www.lipno.kujawskopomorska.policja.gov.pl/_ portal/news/12746914424bfa3f724a8af/Niesforny_klient.html dostęp: [17.10. 2016]

http://www.biznesmentor.pl/problems/problem/niewygodny-klient-jak-sobie-z-nim-poradzic/283 [dostęp: 20.12.2018]

http://m.metromsn.gazeta.pl/Portfel/1,129002,13674036,Polska_konkurencja_dla_Biedronki_i_Zabki__Gdzie_jest.html [dostęp:30.05.2013]

http://lewiatan.pl/ofirmie [dostęp:31.07.2013]

http://www.carrefour.pl/page/pl/korporacyjny/o-carrefour/w-polsce/[dostęp:31.07.2013]

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24