Płocki „Przyjaciel Dzieci” (1917-1918): epizod z dziejów czasopiśmiennictwa dla dzieci czasów I wojny światowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(14)

Słowa kluczowe:

polskie czasopiśmiennictwo dla dzieci okresu I wojny światowej, „Przyjaciel Dzieci”

Abstrakt

W artykule przedstawiono dzieje i formułę wydawniczą płockiego pisma pt. „Przyjaciel Dzieci”, które ukazywało się jako samoistny dodatek do „Kuriera Płockiego” w 1918 r. Omawiany dodatek był jednym z nielicznych czasopism dziecięcych czasu I wojny światowej.

Bibliografia

Źródła:

„Przyjaciel Dzieci” 1917-1918, Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego sygn. P 1059

Bibliografia czasopism płockich 1810-1966. Oprac. L. Gołębiewska pod kierunkiem Cz. Gutrego. Materiały zebrali: J. Felicka, L. Gołębiewska, Cz. Gutry, Cz. 1: „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970 z. 1, s. 131-148; Cz. 2: „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970 z. 2, s. 227-247.

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. III: 1865-1918, wol. I, Warszawa 2000, s. 652, poz. 3226.

Opracowania:

Dzieje Płocka, t. II: Dzieje miasta w latach 1793-1945. Praca zbiorowa pod red. M. Krajewskiego, wyd. 3 uaktualnione, rozszerzone i uzupełnione, Płock 2006

Góralski W., Ks. Adam Witold Pęski (1867-1930), „Prawo Kanoniczne” 1972 nr 3-4

Kolasa W. M., Woźniakowski K., Rogoż M., Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918, t. 1: Dzieje wydawnicze, Kraków 2018

Koński W. A., Dwa wieki prasy płockiej, t. 1: 1810-1945, Płock 2012

Strojnowski Józef, http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2605.html

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24