Związki strażackie na ziemiach polskich w latach 1914–1920. Część I – Zabór rosyjski

Autor

  • Zdzisław Jan Zasada (Włocławek)

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(15)

Słowa kluczowe:

Związek Floriański, Ochotnicza Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Ogniowa, towarzystwo pożarnicze, niepodległość, I wojna światowa, Bolesław Chomicz, inż. Józef Tuliszkowski

Abstrakt

Przez wiele dziesięcioleci poprzedzających wybuch I wojny światowej polscy strażacy dążyli do utworzenia organizacji zespalającej poszczególne straże pożarne w związki. Mimo nieprzychylności ze strony władz państw zaborczych, po usilnych i długo trwających staraniach, doszło do ich utworzenia.
– W zaborze pruskim 19 lipca 1863 roku – powstał Związek Towarzystw Pożarniczych i Ratunkowych oraz Komun Miast i Wsi Śląska i Poznańskiego, z siedzibą we Wrocławiu1. W dniu 18 października 1891 r. Związek ten podzielił się na:
– Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych w Poznaniu,
– Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych na Górnym Śląsku, z siedzibą we Wrocławiu.
– W zaborze austriackim 30 września 1875 r. – powstał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, z siedzibą we Lwowie.
– W prowincji Prusy Wschodnie 10 października 1875 roku – powstał Wschodnio-Pruski Prowincjonalny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, z siedzibą w Bartoszycach.
– W zaborze pruskim 4 lipca 1880 roku – powstał Pomorski Związek Prowincjonalnych Straży Pożarnych, z siedzibą w Gdańsku.
– W zaborze rosyjskim 9 września 1916 roku – powstał Związek Floriański, z siedzibą w Warszawie.

Biogram autora

Zdzisław Jan Zasada, (Włocławek)

Zdzisław Jan Zasada, młodszy brygadier PSP w stanie spoczynku, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP. : Długoletni prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Honorowy Prezes WTN. Autor licznych monografii i artykułów o ochronie przeciwpożarowej Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Bibliografia

-

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24