POCZĄTKI POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI NA TERENIE PŁOCKA W 1918 ROKU W ŚWIETLE LOKALNEJ PRASY

Autor

  • Joanna Piórkowska

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (6)

Abstrakt

Artykuł relacjonuje wydarzenia towarzyszące odzyskaniu przez Polskę nie­podległości. Wydarzenia te miały miejsce na terenie Płocku w roku 1918. Ana­lizę zjawisk społecznych oparto głównie na doniesieniach z „Kurjera Płockiego” oraz na literaturze historycznej dotyczącej tego okresu i miejsca. Prasa lokalna w przekonaniu autorki tekstu stanowi doskonałe zwierciadło wydarzeń społecz­nych i dostarcza unikalnych informacji i danych o przeszłości, które pomijane są nierzadko w rozważaniach makro-historycznych.

Słowa kluczowe: niepodległość, Polska, II RP, prasa lokalna, Płock

Bibliografia

Bibliografia

Monografie:

Koński W.A., Dwa wieki prasy płockiej, t.1 (1810-1945), Płock 2012.

Macieszyna M., Pamiętnik Płocczanki, oprac. A.M. Stogowska, Płock 1996.

Świecki T., Wybult F., Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania

państwa polskiego, Toruń 1933.

Prace pod redakcją:

Dzieje Płocka, red. A. Gieysztor, Płock 1973.

Czasopisma i dokumenty:

„Kurjer Płocki”, nr 257, 12 listopada 1918.

„Kurjer Płocki”, nr 258, 13 listopada 1918.

„Kurjer Płocki”, nr 259, 14 listopada 1918.

„Kurjer Płocki”, nr 259, 14 listopada 1918.

„Miesięcznik Pasterski Płocki” 1918, nr 11.

„Miesięcznik Pasterski Płocki” 1918, nr 12.

„Monitor Polski” 7 października 1918, dodatek nadzwyczajny, [w:] Archiwum

Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 21631, k. 434.

„Przegląd Płocki”, nr 1, 1 grudnia 1918.

Szczepański J., Droga Mazowsza Północnego do niepodległości w latach I wojny

światowej, [w:] „Rocznik Mazowiecki” 1998, t. X.

Chudzyński M., Płocczanie wobec wydarzeń 1914-1918, [w:] „Notatki Płockie”

/1.

Bibliografia czasopism płockich 1810-1966: część II, oprac. L. Gołębiewska

pod kierunkiem Cz. G u t r e g o. Materiały zebrali: J. F elicka, L. Gołębiewska,

Cz. Gutry. [w:] „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”

, 9/2.

Kurjer Płocki, nr 256, 10 listopada 1918.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły