UMOWA DZIERŻAWY CEŁ KRÓLEWSKICH PODSTOLEGO BRACŁAWSKIEGO MACIEJA JÓZEFA DZIEMBOWSKIEGO Z 1750 ROKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(4)

Słowa kluczowe:

Dziembowski, Kossowski, dzierżawa, cło

Abstrakt

W Archiwum Państwowym w Poznaniu znajduje się zbiór dokumentów dotyczący spuścizny po Antonim Kossowskim, podkomorzym nadwornym koronnym i administratorze ceł królewskim. W aktach tych zachował się dokument z 24 listopada 1750 roku dotyczący oddania w dzierżawę ceł królewskich z prowincji mazowieckiej, podlaskiej oraz z komory lubelskiej i sandomierskiej, udzielonej podstolemu bracławskiemu Maciejowi Józefowi Dziembowskiemu. Z kontraktu dowiadujemy się o wysokościach rocznych opłat, sposobie ich płatności i o zaleceniach odnośnie prowadzenia poboru cła.

Biogram autora

Piotr Maciej Dziembowski, Towarzystwo Genealogiczno-Heladyczne w Poznaniu

Piotr Maciej Dziembowski (1962), doktor historii (UAM 2012). Członek Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu (od 1997 jego wiceprezes), członek Towarzystwa Herold w Berlinie (od 1998) oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2013). Redaktor naczelny rocznika „Gens” wydawanego przez Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu (od 2004). Autor opracowań: Proboszczowie parafii świętego Marcina i świętego Wincentego w Skórzewie (2010), Gmina Dopiewo – miejsce z historią (2014), Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Zakrzewie (2015) oraz wielu
artykułów z dziedziny historii i genealogii. Od 2006 wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dopiewie.

Bibliografia

Boniecki Adam. 1902. Herbarz Polski. Warszawa, t. V: wyd. Gebethner i Wolff.

Chłapowski Krzysztof, Ciara Stefan, Kądziela Łukasz, Nowakowski Tomasz, Opaliński Edward, Rutkowska Grażyna, Zielińska Teresa. 1992. Urzędnicy centralni i nadworni

Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Gąsiorowskiego Antoniego, Kórnik, t. X: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Instytut Historii.

Doerr August. 1900. Der Adel der Böhmischen Kronländer. Praga: wyd. Rivnać.

Frank Karl Friedrich. 1967. Standeserhebungen und Gnadenakte fűr das Deutsche Reich Und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum“Alt-Östereichischen Adels-Lexicon 1823-1918. Schloss Senftenegg, t. I (A-E): wyd. autor.

Janas Eugeniusz, Kłaczewski Witold. 2002. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Spisy. pod red. Gąsiorowskiego Antoniego. Kórnik t. III, z. 4: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Kórnik, Instytut Historii.

Kiryk Feliks. 1994. Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, Katowice: wyd. Muzeum Śląskie.

Krakowski Bernard. 1968-1969. Kossowski Antoni h. Dołęga (1701-1771) w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, s. 309-311. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Matyszczyk Bronisław. 1982. Bractwa Religijne na Jasnej Górze w okresie Polski Przedrozbiorowej, Warszawa: wyd. Akademia Teologii Katolickiej.

Muznerowski Stanisław. 1914. Krzepice w przeszłości, Włocławek: wyd. Księgarnia Powszechna.

Nejman Elżbieta Halina. 2017. Szlachta sieradzka XIX w., Zduńska Wola [w:] http://www.tpzw.pl/?herbarz-szlachty-sieradzkiej-xix-wieku,21 (dostęp 20.03.2020).

Sęczys Elżbieta. 2000. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa: wyd. DiG.

Uruski Seweryn. 1906. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa, t. III; wyd. Gebethner i Wolff.

Wiśniewski Jan. 1936. Diecezja Częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: Będzińskim, Dąbrowskim, Sączowskim, Zawierckim i Żareckim oraz parafii Olsztyn. Marjówka: wydawnictwo JEDNOŚĆ.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11