ETAPY NA DRODZE DO CAŁKOWITEJ WYMIENIALNOŚCI LIRA WŁOSKIEGO W OKRESIE 1945-1958

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(7)

Słowa kluczowe:

Włochy, lir włoski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejska Unia Płatnicza, bilans płatniczy, pełna wymienialność walut, system dewizowo-złoty, ograniczenia dewizowe, rezerwy walutowe, parytet walutowy

Abstrakt

Artykuł omawia kolejne etapy związane z uzyskaniem przez lira włoskiego całkowitej wymienialności według standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Spełnienie głównych postulatów MFW i ukształtowanie systemu walutowego funkcjonującego w okresie powojennym dokonane zostało w 1958 r. wraz z przejściem przez dwanaście krajów Europy Zachodniej (w tym Włochy) do zewnętrznej wymienialności ich poszczególnych walut. Stało się to w wyniku zniesienia wprowadzonych wcześniej ograniczeń dewizowych. Można mówić o powstaniu w tych warunkach międzynarodowego systemu waluty złoto-dewizowej. Wszystkie te zmiany spowodowały, że lir włoski stał się „twardą walutą” i uzyskał status waluty międzynarodowej. Po raz pierwszy od zakończenia wojny został zgłoszony 30 czerwca 1960 r. jego oficjalny parytet do MFW na poziomie 0,001421 grama czystego złota. Kurs ten pozostawał
na takim poziomie (z niewielkimi tylko odchyleniami) w okresie kolejnych dziewięciu lat. Wprowadzony system wymienialności lira przyczynił się do jego
wzmocnienia i ustabilizowania jako waluty, w której były również przeprowadzane operacje w bilansach płatniczych wielu krajów.

Bibliografia

Spinelli F. and M. Fratianni, Storia monetaria d’Italia. L’evoluzione del sistema monetario e bancario, Milano: Mondadori 1991.

Banca Nationale del Lavoro, Roma od 1949 r. do 1960 r.

Agreement for the Establishment of European Payments Union, Paris 1951.

Foa B., Monetary Reconstruction in Italy, Kings Crown Press, New York 1959.

Lutz F.A., Lutz, V.V., Monetary and Foreign Exchange Policy in Italy, University Press, Princston 1950.

F.A. Lutz, Lutz V.V., Monetary and Foreign Exchange Policy in Italy, Unicersisty Press, Princston 1950.

Graziani A. (1972), L’economia italiana: 1945-1970, il Mulino, Bologna.

Agreement for the Establishment of European Payments Union, Paris 1951.

Agreement for the Establishment of European Payments Union, Paris 1950.

Zamagni V., Betting on the Future. The Reconstruction of Italian Industry, 1946-1952 [w:] Power in Europe? Great Britain, France, Italy and Germany in a Postwar World, 1945-1950, Edited by J. Becker and F. Knipping, Berlin, New York 1986, s. 283-301.

Biedziński Z., Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa 1960.

Foa B., Monetary Reconstruction in Italy, Kings Crown Press, New York 1959.

Garofoli G. (2014), Economia e politica economica in Italia. Lo sviluppo economico italiano dal 1945 ad oggi, FrancoAngeli Editore, Milano.

Bank for International Settlements, Basel 1951.

Bank for International Settlements, Basel 1952.

Rinaldi A. and Pistoresi B., Exports, imports and growth: New evidence on Italy: 1863-2004, „Explorations in Economic History” 49 (no. 2, 2012): 241-54.

Bank for International Settlements, Basel 1957, s. 185.

Bank for International Settlements, Basel 1958, s. 173.

Bank for International Settlements, Basel 1959, s. 219.

Sprawy międzynarodowe. Bank for International Settlements, Basel 1959.

Survey of Italy’s Economy. Banca Commerciale Italiana, Milano 1957.

Bank for International Settlements, Basel 1959, s. 220; 1960, s. 166.

Bank for International Settlements, Basel 1960.

Tremelloni R., Economia italiana 1861-1961, Milano 1963.

Pick’s Currency Yearbook 1960 r.

International Financial Statistics 1960 r.

Klimiuk Z., Ewolucja gospodarki Włoch po II wojnie światowej - od „cudu” do kryzysu gospodarczego, Półrocznik Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXII, 2015.

Klimiuk Z., Strategie krajów wychodzenia z kryzysu ekonomiczno-finansowego. Przypadek gospodarki Włoch [w:] Współczesne wyzwania w warunkach globalnego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne aspekty innowacyjności w rozwoju gospodarki, red. Elżbieta Kopciuszewska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11