TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE W DWUSETLECIE ZAŁOŻENIA

Autor

  • Zbigniew Kruszewski Towarzystwo Naukowe Płockie

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(9)

Słowa kluczowe:

społeczny ruch naukowy, towarzystwa naukowe, Towarzystwo Naukowe Płockie

Abstrakt

Na początku XIX wieku powstało kilka polskich towarzystw naukowych. Jedno z nich w 2020 roku obchodzi 200-lecie swojego istnienia – Towarzystwo Naukowe Płockie. Przedstawiono kontekst polityczny, jak też inne towarzystwa naukowe powstałe w tym okresie, którym nie było dane dotrwać do obecnych
czasów. Zarysowano funkcjonowanie Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej w Płocku w latach 1820-1830.

Biogram autora

Zbigniew Kruszewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

Zbigniew Kruszewski, prof., prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Bibliografia

Banach Andrzej Kazimierz. 2016. Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego. w: Jerzy Wyrozumski (red.). Towarzystwo

Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Kraków: Wydawnictwo PAU.

Gieysztor Aleksander. 1995. Słowo wstępne do uczestników sesji jubileuszowej pt. Towarzystwo Naukowe Płockie w Polsce i na Mazowszu. Płock: Notatki Płockie, nr 2/163.

Hübner Piotr. 2016. Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności. w: Jerzy Wyrozumski (red.). Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Kraków: Wydawnictwo PAU.

Kansy Andrzej. 2012. Na marginesie swobody: Notatki Płockie (1956-2011) – historia i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.

Kansy Andrzej. 2013. Tradycja i współczesność Towarzystwa Naukowego Płockiego. w: Zbigniew Kruszewski (red.). Towarzystwa Naukowe w Polsce, dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.

Kieffer-Kostanecka Maria. 1978. Płock w okresie od zaboru pruskiego do Królestwa Kongresowego. w: Aleksander Gieysztor (red.). Dzieje Płocka. Płock: Wydawnictwo TNP.

Kostanecki Stanisław. 1957. Dwie rocznice Towarzystwa Naukowego Płockiego. w: Towarzystwo Naukowe Płockie w 1820-1830, 1907-1957, Szkice i materiały. Płock: Wydawnictwo TNP.

Kruszewski Zbigniew. 2011. Towarzystwo Naukowe Płockie – podmiot życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kruszewski Zbigniew. 2018. Towarzystwo Naukowe Płockie w odrodzonej Polsce. Płock: Wydawnictwo TNP.

Kruszewski Zbigniew. 2020. Towarzystwa naukowe – niedoceniane organizacje. Płock: Wydawnictwo TNP.

Kunikowski Stanisław. 1999. Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku. Włocławek: Wydawnictwo TNW.

Pezda Janusz. 2016. Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego. w: Jerzy Wyrozumski (red.). Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Kraków: Wydawnictwo PAU.

Rolbiecki Waldemar. 1969. Towarzystwo naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830). Wrocław, Warszawa, Kraków.

Sołtysiak Marian. 1989. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Historia i funkcje społeczne. Płock.

Stogowska Anna Maria. 1994. Dzieje i funkcje bibliotek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock: Wydawnictwo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Płocku.

Stogowska Anna Maria. 1998. Rola Intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939. Płock: Wydawnictwo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Płocku.

Zdrada Jerzy. 2016. Między Wschodem a Zachodem Międzynarodowe relacje TNK 1815-1872. w: Jerzy Wyrozumski (red.). Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Kraków: Wydawnictwo PAU.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11