HONOR I GODNOŚĆ ZAWODOWA W PRACY PSYCHOLOGA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(15)

Słowa kluczowe:

godność, honor, kompetencje zawodowe, kwalifikacje moralne, osoba

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma charakter teoretycznej refleksji odnoszącej się do praktyki zawodowej psychologa. Skuteczna aktywność psychologa wymaga
wysokich, profesjonalnych kompetencji, ale również wysokich kwalifikacji moralnych. W tym ostatnim kontekście można mówić o dwóch specyficznych
właściwościach, jakimi są godność i honor psychologa. W kontekście historycznej interpretacji właściwości te wywodzą się z filozofii i kultury starożytnej
Grecji, a ponadto mają bardzo długą i zróżnicowaną tradycję. Godność i honor przypisane są ludzkiej, osobowej kulturze, jednakże muszą przez całe życie
być poddawane procesowi wychowania i samokształcenia własnej osobowości. W pierwszej części artykułu została podjęta analiza problematyki honoru w pracy psychologa, a w części drugiej zostało poruszone zagadnienie godności osobowej w aktywności zawodowej psychologa. Przed każdym psychologiem stoi zatem bardzo trudne zadanie ustawicznej pracy nad kształtem nie tylko swojej osobowości, ale również pełnego bycia integralną osobą. Podjęcie zagadnienia godności i honoru staje się dla współczesnego człowieka czymś niecodziennym, ponieważ świat odrzuca tego rodzaju wartości. Stawia raczej na skuteczność działań, a nie na trud własnej formacji.

Bibliografia

Adams Simon. 2011. Wojownicy. Honor i męstwo. Warszawa: EGMONT.

Bartnik Czesław Stanisław. 2000. Personalizm. Lublin: „O.K.” Tomasz Wiater.

Bednarek Dorota. 2016. Zawód psychologa. Regulacje prawne i etyka zawodowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bernard Jean. 1994. Od biologii do etyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński Zdzisław, Zaleski Zbigniew. 1989. Godność [w:] Ludomir Bieńkowski, Piotr Hemperek, Stanisław Kamiński, Jerzy Misiurek, Krystyna Stawecka, Antoni

Stępień, Adam Szafrański, Jan Szlaga, Anzelm Weiss (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom V. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 1231-1232.

Chudy Wojciech. 2009. Rozumienia godności [w:] Anna. Szudra (red.) Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 79-110.

Gajda Janusz. 2009. Honor. Godność. Człowieczeństwo. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grzeszczak Monika. 2013. Polski honor w świetle danych słownikowych. „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, Lublin, vol.25, s. 23-40.

Grzybek Grzegorz. 2007. Etyka, rozwój, wychowanie. Bielsko Biała: Wydawnictwo ATH.

Grzybek Grzegorz. 2010. Etyka rozwoju a wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Hicks Donna. 2011. Dignity: The Essential Role It Plays in Resolving Conflict. Yale: Yale University Press.

Janus Katarzyna. Ludynia Monika. 2008. Księga aforyzmów. Warszawa: Wydawnictwo Buchman Sp. z.o.o.

Jarmoszko Stanisław. 2014. Kultura honoru w procesie socjalizacji zawodowej wojskowych. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik”. 2, s. 115-138.

Jedliński Krzysztof. 2018. Godność. Jak ją chronić bez upokarzania innych. Kielce: Charaktery.

Korolec Jerzy Bartłomiej. 1994. Perfekcjonizm kultury średniowiecznej [w:] Jan Czerkawski (red.). Zagadnienie godności człowieka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 21-35.

Kosior Krzysztof. 1994. Godność [w:] Stanisław Jedynak (red.) Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, s. 79.

Kozielecki Józef. 1988. O człowieku wielowymiarowym. Warszawa: PWN.

Mazurek Franciszek Janusz. 2001. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin:

Redakcja Wydawnictw KUL.

Młotek Antoni. 1993. Honor [w:] Jan Walkusz. Stanisław Janeczek. Stanisław Wielgus. Stanisław Fita, Jerzy Misiurek, Marian Rusecki, Anzelm Weiss (red.). Encyklopedia

Katolicka. Tom VI. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 1201-1202.

Mariański Janusz. 2015. Godność ludzka [w:] Janusz Mariański (red.). Leksykon socjologii moralności, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, s. 225-229.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1992). Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa. Warszawa.

Puzynina Jadwiga. 1999. O honorze w języku i nie tylko. „Więź”, 9, s. 40-47.

Skinner Burrhus Frederic. 1978. Poza wolnością i godnością. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Stepulak Marian Zdzisław. 2007. Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stepulak Marian Zdzisław. 2014. Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Stepulak Marian Zdzisław. 2020. Leksykon etyki zawodu psychologa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stępień Katarzyna. 2016. Godność osobowa. [w:] Krystyna Chałas. Adam Maj (red.). Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 376-383.

Tarczyński Andrzej. 1997. Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Tarczyński Andrzej. 2015. Honor [w:] Janusz Mariański (red.). Leksykon socjologii moralności, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, s. 244-247.

Wojtyła Karol. 2001. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zdybel Lech. 1994. Honor [w:] Stanisław Jedynak (red.). Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, s. 90.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11