CO JEST WAŻNE DLA MŁODZIEŻY? O PREFERENCJACH I ROLI WARTOŚCI W ŻYCIU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Autor

  • Magdalena Wędzińska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Włocławskie Towarzystwo Naukowe

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(18)

Słowa kluczowe:

Scheler, Tischner, etyka, aksjologia, wartości, młodzież

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki wartości w myśli filozoficznej Maxa Schelera oraz księdza Józefa Tischnera. Pierwsza część artykułu stanowi rekonstrukcję poglądów Schelera i Tischnera na temat roli wartości w życiu człowieka. W drugiej części artykułu zostały zaprezentowane rezultaty badań własnych dotyczących preferencji wartości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badana młodzież w najwyższym stopniu ceni sobie wartości moralne, w najmniejszym zaś wartości estetyczne. Preferencje wartości młodzieży różnią się od wzorcowej hierarchii wartości według Maxa Schelera. Co więcej, preferencje wartości młodzieży są zróżnicowane ze względu na jej płeć, miejsce zamieszkania oraz typ szkoły. Trzecia część tekstu poświęcona jest analizie rezultatów badań w odniesieniu do kształcenia aksjologicznego w szkole.

Bibliografia

Brzozowski Piotr. 1995. Skala Wartości Schelerowskich - SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Buczyńska-Garewicz Hanna. 1975. Uczucia i rozum w świecie wartości. Wrocław: Ossolineum.

Galarowicz Jan. 1997. W drodze do etyki odpowiedzialności. Kraków: PAT.

Kelly Eugene. 2011. Material Ethics of Value: Max Schelera and Nicolai Hartmann. New York: Springer.

King Bruce, Minium Edward. 2009. Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Maćkowiak-Deskur Kamila. 2002. Kształtowanie się światopoglądu w okresie dorastania. W: Szanse rozwoju w okresie dorastania. Red. Anna Izabella Brzezińska, Mariola

Bardziejewska, Beata Ziółkowska. Poznań: Wydawnictwo Humaniora.

Pieszak Eryk. 2003. Trzy dyskursy o spotkaniu z innym. Gomborowicza, Schelera i Levinasa ścieżki spotkania w pobliżu wielkich dróg. Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Tischner Józef. 1982. Myślenie według wartości. Kraków: Znak.

Tischner Józef. 1993. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak.

Tischner Józef. 2001. O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Węgrzecki Adam. 1975. Scheler. Warszawa: PWN.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11