Między słowami. Biblioteka Powiatowa w Płocku (1946-1975) w kronikarskim zapisie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(1)

Słowa kluczowe:

Biblioteka Powiatowa w Płocku, życie kulturalne, ideologia, kronika, społeczeństwo

Abstrakt

Płockie bibliotekarstwo to temat wciąż jeszcze do końca nieodkryty. Spisania swej historii doczekała się Biblioteka im. Zielińskich TNP, dostępnych jest wiele informacji o bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego. Wiedza o innych, tych „mniejszych” placówkach jest fragmentaryczna, bardziej dotyczy obecnej ich działalności niż początków funkcjonowania. A jeśli przestały działać, giną w mroku zapomnienia. W tym kontekście warto pokazać wyimki z historii Biblioteki Powiatowej w Płocku w świetle zapisów kronikarskich. Pozwoli to spojrzeć na rzeczywistość lat 1946-1975 przez pryzmat lokalnej biblioteki, zobaczyć wzajemne przenikanie się życia społecznego, kultury, ideologii, docenić wartość słów i tego, co między słowami można wyczytać.

Biogram autora

Joanna Banasiak, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Joanna Banasiak, mgr filologii polskiej, dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Zainteresowana historią Płocka, szczególnie w zakresie kultury i harcerstwa. Zajmuje się tematyką społecznych i politycznych uwarunkowań funkcjonowania płockich bibliotek. Członkini
Towarzystwa Naukowego Płockiego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Bibliografia

Jarosz D., Jakich książek potrzebują Polacy? Odpowiedź władzy, w: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, red. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.

Kołodziejska J., Biblioteka a świat współczesny, Wrocław 1973.

Kronika Biblioteki Powiatowej w Płocku / Zapoczątkowana w r. 1964 opisem historycznym bibliotek pow. Płockiego / Zakończona dn. 30 IV 1969r. (tom I).

Kronika Biblioteki Powiatowej w Płocku. Od 4 V 69 r. do 17 V 70 r. (tom II).

Kronika Biblioteki Powiatowej w Płocku. Od 23 V 70 r. (tom III).

Kronika Biblioteki Powiatowej w Płocku. Od 21 X 71 r. do 31 V 73 r. (tom IV)

Kronika Biblioteki Powiatowej w Płocku. Od 1 VI 73 r. (tom V).

Kurczab H., Z problemów wartości i wartościowania: wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka. 2012, z. 72.

Literatura i nauka o języku, red. A. Z. Makowiecki, WSiP, Warszawa 1995.

Papierowski A.J., Stefański J., Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach, Płock 2010.

Wehrli M., Wartość i bezwartościowość w literaturze, w: „Pamiętnik Literacki”. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Rocznik LXXVI, zeszyt 4, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź, 1985, s. 284-285.

W Płocku powstaje biblioteka powiatowa, „Jedność Mazowiecka” 1946 nr 47.

Zarzębski T., Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, Warszawa 1991.

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1946-26-163,16779059.html [dostęp: 19 VII 2021].

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10