Rozwijanie wartości patriotycznych wśród młodzieży

Autor

  • Jarosław Chrobot Centrum Naukowo-Biznesowe „Feniks”

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(3)

Słowa kluczowe:

patriotyzm, szkoła, autorytet, wychowanie

Abstrakt

W dobie postępującej cywilizacji istotne jest pielęgnowanie patriotyzmu, świadomości i tożsamości narodowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na edukację młodych ludzi i rozwój ich światopoglądu. Warto zastanowić się, jakie zadanie w procesie edukacji przypada nauczycielowi, który powinien być autorytetem dla ucznia. Znaczącą rolę w kształtowaniu pokolenia młodych patriotów odgrywają szkoły mundurowe, które kładą ogromny nacisk na rozwój poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej, co wpływa na budowanie właściwego systemu wartości wśród uczniów.

Bibliografia

Adamski F., Personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, w tegoż: Wychowanie personalistyczne, Kraków 2005.

Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika; w tegoż: Europa: niedokończona przygoda, Kraków 2000.

Bocheński M., O patriotyzmie, Warszawa 1989.

Drzeżdżon W., Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Język- Szkoła- Religia”, Gdańsk 2013.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Kubiak-Jurecka E., Podmiotowość wychowanka warunkiem skuteczności wychowania patriotycznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 1994.

Kujawiński J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, Poznań 2010.

Mazur S., Teoretyczno–metodologiczne problemy wychowania obronnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 1994.

Mosiek P., Edukacja wobec procesu kształtowania tożsamości współczesnej młodzieży. Od patriotyzmu po aktywizację społeczną, Leszno 2016.

Olubiński A., Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast Wprowadzenia, w: Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji?, Toruń 2012.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Urych I., Potencjał obronny klas wojskowych. Teoretyczno–empiryczne aspekty kształcenia obronnego, Warszawa 2019.

Wiśniewski R., Patriotyzm a symbole. Moda a obowiązek, Warszawa 2010.

Wiśniewski R., Polskie (NIE)bezpieczeństwo kulturowe, w: Współczesne wyzwania obronności, Wyszków 2013.

Wiśniewski R., Leśniewski G., Edukacja patriotyczna młodzieży. Państwu-Obywatela, Ojczyźnie-Żołnierza, Warszawa 2016.

Wiśniewski R., Progresywizm wychowania obronnego a świadomość obywatelska, kwartalnik „Bellona” 4/2012 (671), Warszawa 2012.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Zwoliński A., Wychowanie do patriotyzmu, Kraków 2015.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10