Spis rzeczy pozostałych po śmierci Jana Antoniego Radomickiego, wojewody inowrocławskiego z 26 czerwca 1738 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(4)

Słowa kluczowe:

Radomicki, inwentarz, ruchomości, genealogia

Abstrakt

W Archiwum Państwowym w Poznaniu znajduje się zbiór dokumentów dotyczących majątku Konarzewo. W aktach tych, w serii Akta rodzinne rodów, do których Konarzewo przejściowo należało oraz akta ich posiadłości leżących poza Konarzewem, znajduje się dokument powstały w związku ze śmiercią Jana Antoniego Radomickiego (+ 1728), wojewody inowrocławskiego, starosty generalnego Wielkopolski – spis pozostawionych przez niego rzeczy. Ze spisu datowanego na 26 czerwca 1738 roku dowiadujemy się o jego ubiorze, rzeczach codziennego użytku, o ozdobach pomieszczeń, wyrobach ze srebra, miedzi i cyny, posiadanym ekwipunku jeździeckim, karetach, koniach. Wykaz tych wszystkich rzeczy świadczy o dużej zamożności osoby zmarłej. Artykuł uzupełniają portrety Jana Antoniego Radomickiego oraz dane genealogiczne.

Biogram autora

Piotr Maciej Dziembowski, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu

Piotr Maciej Dziembowski (1962), doktor historii (UAM 2012). Członek Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu (od 1997 r. jego wiceprezes), członek Towarzystwa Herold w Berlinie (od 1998 r.) oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2013 r.). Redaktor naczelny
rocznika „Gens” wydawanego przez Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu (od 2004 r.). Autor opracowań: Proboszczowie parafii świętego Marcina i świętego Wincentego w Skórzewie (2010), Gmina Dopiewo – miejsce z historią (2014), Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Zakrzewie (2015) oraz wielu artykułów z dziedziny historii i genealogii.

Bibliografia

Dobrzyniecka Janina, Jabłonowski Stanisław Wincenty h. Prus III (1694- 1754), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962-1964.

Dygdała Jerzy, Radomicki Andrzej (Jędrzej) Aleksander h. Kotwicz (przed 1660-1726), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, t. XXIX.

Dygdała Jerzy, Radomicki Jan Antoni h. Kotwicz (1691?-1728),[w:] Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, t. XXIX.

Dziembowski Piotr Maciej, Inwentarz rzeczy ruchomych po Magdalenie z Działyńskich Raczyńskiej z 1743 roku, [w:] GENS Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego, Poznań 2019.

Dziembowski Piotr Maciej, Inwentarz rzeczy ruchomych po biskupie Aleksandrze Działyńskim z 1739 roku, [w:] GENS Rocznik Towarzystwa Genealogiczno- Heraldycznego, Poznań 2018.

Dziembowski Piotr Maciej, Spis rzeczy pozostałych po śmierci Augustyna Jakuba Działyńskiego, wojewody kaliskiego z dnia 5 czerwca 1759 roku, [w:] Studia Pelplińskie, t. LV, Bernardinum, Pelplin 2021.

Dziembowski Piotr Maciej, Inwentarz pośmiertny Baltazara Dziembowskiego z 1671 roku, [w:] Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, t. 13. Wydawnictwo Historyczne, Wrocław, 2001.

Estreicher Karol, Bibliografia Polska, t. XXVII, cz. III, litera S-Sh, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1929.

Estreicher Karol, Bibliografia Polska, t. XXXII, litera U-Wik, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1938.

Kołudzki Augustyn, Thron ojczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich …, Drukarnia Akademicka, Poznań 1727.

Konopczyński Władysław, Gurowski Władysław Roch h. Wczele (ok. 1715-1790), w: Polski Słownik Biograficzny, Polska Akademia Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961, t. IX.

Suplement do „Gazety Warszawskiej” z 26 maja 1790, nr 42.

Konopczyński Władysław, Działyński Augustyn h. Ogończyk (1715-1759), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.

Kroniki Staropolskie, Kronika Reformatorów poznańskich, opr. Jacka Wiesiołowskiego, Salezego Bogumiła Tomczaka O[rdo] F[ratrum] M[inorum] i Grzegorza Antoniego Wiśniowskiego OFM, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2006.

Pielas Jacek, Inwentarze pośmiertne ruchomości szlachty sandomierskiej z XVII-XVIII wieku – perspektywy i problemy metodologiczne przygotowywanej edycji źródłowej, w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 63, z. 4, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.

Pośpiech Andrzej, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, wyd. Letter Quality, Warszawa 1992.

Roszkowski Benedykt, Widok żałobny dwóch znakomitych pogrzebów, ś. P. Jaśnie Wielmożnego Pana Jegomości Pana Augustyna na Kościelcu y Działyniu Chrabi Działyńskiego, wojewody kaliskiego, kawalera Orderu Orła Białego, konwentu Pakoskiego Wielebnych OO. Reformatorów Fundatora y Syndyka Apostolskiego, w dziedzicznym fundacji swojej grobie Roku Pańskiego 1759, dnia 1. Czerwca pochowanego i przy godnej pamięci ojcu swoim roku pańskiego1762, dnia 30. Września pogrzebioney ś. P. wielmożnej pani Jejmości pani Brygitty z Działyńskich Czapski, wojewodziny malborskiey, starościny kościerzyńskiej. Drukarnia akademicka, Poznań 1762 (?).

Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek, współudział: Zbigniew Górski i Ryszard Kabaciński, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1990.

Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. Adam Bieniaszewski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Zwierzykowski Michał, Szołdrski Władysław Józef h. Łodzia (1703-1757), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII, Polska Akademia Nauk, Warszawa- Kraków 2013.

Żurek Waldemar S[alesiani] D[(on] B[osco], Wykazy osób z akt parafialnych Diecezji Łuckiej do 1945 roku, wyd. autora, t. X, Lublin 2020.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10