Kontakt

„Społeczeństwo. Edukacja. Język”
Akademia Mazowiecka w Płocku
Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
ul. Gałczyńskiego 28
09-400 Płock
strona internetowa: sej.mazowiecka.edu.pl
e-mail: sej@mazowiecka.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Adam Grudzień

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski