"Społeczeństwo. Edukacja. Język" w bazie ERIH Plus

2019-02-04

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" ma przyjemność poinformować, że nasze czasopismo zostało wpisane na listę ERIH Plus. 

Obecność pisma w ERIH PLUS z pewnością przyczyni się do dalszego umocniania jego pozycji na rynku czasopism naukowych

ERIH PLUS jest platformą przeznaczoną dla europejskich czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które spełnią obowiązkowe kryteria przyjęcia. Celem tworzenia bazy jest zwiększenie globalnej widoczności badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w całej Europie oraz ułatwienie dostępu do czasopism naukowych publikowanych we wszystkich językach europejskich.

ERIH PLUS wydawany jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD). Został uruchomiony w 2014 roku, przejął pierwotną bazę ERIH utworzoną w 2008 roku przez francuską organizację European Science Foundation (ESF), którą zweryfikował i zaktualizował, a następnie dokooptował nowe europejskie czasopisma. Baza jest w sposób ciągły aktualizowana, a obecne w niej czasopisma poddawane są ewaluacji pod kątem zachowania obowiązkowych standardów oraz cytowalności.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493375