Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych

2021-02-14

Czasopismo naukowe „Społeczeństwo. Edukacja. Język” znalazło się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, publikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki,  uzyskując 40 punktów (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 493375).