Korekta wykazu czasopism naukowych

2021-12-27

Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismu „Społeczeństwo. Edukacja. Język” (40 pkt) przypisano następujące dyscypliny naukowe:

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

- nauki o polityce i administracji

- nauki o zarządzaniu i jakości

- pedagogika

- psychologia