COACHING SKONCENTROWANY NA PRZYWÓDZTWIE (LFC) I SUPERWIZJA JAKO PODEJŚCIE PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH- ETNOGRAFICZNE PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(13)

Słowa kluczowe:

coaching, facylitacja, partnerstwo, superwizja

Abstrakt

Niniejsze opracowanie opisuje podejście LFC Leadership-Focused Coaching oraz superwizję jako metodę ewaluacji wśród  pracowników oświaty. Celem analizy jest zwrócenie uwagi na pojęcie refleksyjności, odwołanie się do idei partnerstwa oraz do równomiernego wspierania kadry dydaktycznej i zarządzającej w życiu zawodowym. Tym samym poprzez badania etnograficzne poparte doświadczeniem na przykładzie comperative case study w trzech różnych sytuacjach edukacyjnych nastąpiło porównanie tych metod. Wyodrębnione podobieństwa oraz różnice pomogły wskazać szanse oraz wyłonić nowe założenia do pracy refleksyjnej na podstawie obserwacji badawczych jak i analizy teoretycznej pojęć. Wnioski przeprowadzonych badań zwróciły uwagę na rolę wsparcia grupowego, znaczenie mentoringu jak i ukazały potrzeby rozwoju osobistego, emocjonalnego oraz poszerzyły  zakres wsparcia o grupę liderów i studentów. Obydwie formy ewaluacji okazały się mieć wiele podobieństw, dzięki czemu badania pomogły ustalić, że integrują one zdobytą wiedzę dzięki funkcji refleksyjnej. Kolejne wnioski i podejścia zamknęły obszar badań w konkluzjach, iż przywództwo edukacyjne także wymaga facylitacji, natomiast współpraca grupowa stanowi dodatkowe narzędzie ewaluacji. Opracowanie to przyczynia się tym samym do wyeksponowania znaczenia superwizji refleksyjnej jak i LFC w kształtowaniu nowoczesnej kadry dydaktycznej i zarządzającej w kontekście troski o szacunek, wsparcie jak i mentorską facylitację.

Bibliografia

Afdal, Geir Sigmund. 2012. Supervision as moral activity. Moral Theories as Mediating Artifacts in the Practice of Supervision. Virtues In Formation and Supervision, vol. 32, 238-255.

Bachkirova, Tatiana et al. 2020. Supervision i coaching: Systematic literature review. International Coaching Psychology Review, vol. 15 (2).

Beach, Dennis et al. 2018. The Wiley Handbook of Ethnography of Education, USA: John Wiley & Sons, Inc., 162-165.

Boer, Harry Reinier et al. (2010). Supervision in ‘modern’ university governance: boards under scrutiny. Studies in Higher Education, 35(3), 317-333. https://doi.org/10.1080/03075070903062849.

Cell, Edward. (1984). Learning to learn from experience. Albany: State University of New York Press, 6.

Czakon, Wojciech. (2016). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Piaseczno: Nieoczywiste GAB Media, 434-442.

Fischer, Frank and Carmel Sirianni (Eds.). 1984. Critical Studies in Organization and Bureaucracy. Philadelphia PA: Temple University Press, 254, 323. https://doi.org/10.1177/017084068600700313.

Fook, Jan and Fiona Gardner. 2007. Practicing Critical Reflection: A Resource Handbook. Open University Press, Maidenhead.

Fook, Jan and Fiona Gardner (Eds.). 2012. Critical Reflection in Context: Applications in Health and Social Care (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203094662.

Gray, Julie Anne. 2018. Leadership Coaching and Mentoring: A Research-Based Model for School Partnerships. International Journal of Education Policy and Leadership, 13(12), 1-21. https://doi.org/10.22230/ijepl.2018v13n12a844.

Hawkins, Peter and Robin Shohet. 2012. Supervision in the Helping Professions (4th ed),Maidenhead: McGraw-Hill, 8.

Hickson. Helen. 2011. Critical reflection: reflecting on learning to be reflective, Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 12 (6), 829-839. http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2011.616687.

Jackson, Peter. 2008. Coaching, mentoring and organizational consultancy: Supervision and development. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1(1), 102-105.

Kilminster, Sue and Brian Jolly. 2000. Effective supervision in clinical practice settings: a literature review." Medical education, 34(10), 827-840.

Kostera, Monika. 2003. Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: PWN, 15- 25.

Lucas, Michelle and Carol Whitaker. 2014. A model of co-facilitation for supporting group coaching-supervision, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 12(2).

McMahon, Aisling. 2014. Four guiding principles for the supervisory relationship. Four guiding principles for the supervisory relationship, Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 2-16, 8. doi: 10.1080/14623943.2014.900010. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/262583853_Four_guiding_principles_for_the_supervisory_relationship. Accessed March, 2014.

Mezirow, Jack and Associates. 1990. How critical reflection triggers transformative learning. Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey-Bass, 1-12.

Miles, Matthew and Michael Huberman. 2000. Analysis of qualitative data. Białystok: Trans Humana.

Proctor Brigid. 1987. Supervison. A co-operative exercise in accountability. In Marken M & Payne M. (Eds.), Enabling and ensuring supervision in practice. Leicester: National Youth Bureau and Council for Education and Training inYouth and Community Work.

Proctor, Brigid. 2000. Group supervision: A guide to creative practice. Sage, 31-32.

Richardson, Virginia. 2001. Teaching: Trends in research. In: Neil Smelser and Paul Baltes (Eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 15483–15487. Oxford, England: Elsevier Science . https://www.researchgate.net/publication/334002232_Teaching_Trends_in_Research_on_Teaching

Robinson, Virginia. 1949. The dynamics of supervision under functional controls: a professional process in social casework. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. https://doi.org/10.9783/9781512805703.

Walter, Carolyne and Thomas M. Young. 1999. Combining Individual and Group Supervision in Educating for the Social Work Profession. The Clinical Supervisor, 18(2), 73-89. https://doi.org/10.1300/J001v18n02_06.

Wilkins, David. 2017. Does reflective supervision have a future in English local authority child and family social work? Journal of children services 12 (2-3), Emerald, 1-23, 12. http://10.1108/JCS-06-2017-0024.

Thompson, Alison. 2013. How Schwartz rounds can be used to combat compassion fatigue? Nursing Management, vol 20 (4). doi: 10.7748/nm2013.07.20.4.16.e1102. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23923178/. Accessed July, 2013.

Yang, Weipeng et al.2021. Training teacher-researchers through online collective academic supervision: Evidence from a postgraduate teacher education programme. Journal of Computer Assisted Learning, 37(4), 1181–1193. https://doi.org/10.1111/jcal.12558.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles