SLANG MŁODZIEŻOWY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ – PROBLEMY Z PISANIEM O JĘZYKU NASTOLATKÓW

Autor

  • Anna Dąbrowska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(14)

Słowa kluczowe:

język, młodzież, slang, socjolekt młodzieżowy, problem, tekst naukowy, językowy obraz świata

Abstrakt

Jedną z przyczyn trudności związanych z pisarstwem naukowym stanowi osobliwość przedmiotu opisu. Celem artykułu jest wskazanie problemów wynikających z jego swoistości, na przykładzie socjolektu młodzieżowego. Określone niedogodności w badaniu i opisie języka nastolatków występują w związku z jego cechami, wynikającymi ze społecznych funkcji, jakie pełni. Rozpoznanie charakteru oraz świadomość osobliwości przedmiotu opisu i związanych z nią potencjalnych trudności pozwoli przewidzieć i trafnie rozstrzygać kwestie problemowe, pojawiające się podczas tworzenia tekstu naukowego.

 

Bibliografia

Baniecka, Ewa. 2008. Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charakterystyki. Studia Gdańskie, t. V, 157-169.

Bartmiński, Jerzy. 2009. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Biniewicz, Jerzy. 2014. Obraz szkoły w dyskursach i języku. W: Język a kultura, red. A. Dąbrowska, tom 24, Perswazja przez styl i stylizację, 217-233. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bralczyk, Jerzy., Miodek, J., Markowski, A., Sosnowski, J. 2014. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. Warszawa: Agora SA.

Chaciński, Bartek. 2003. Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.

Chaciński, Bartek. 2005. Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.

Czarnecka, Katarzyna. 1991. Przymus i ograniczenia społeczne w użyciu języka uczniowskiego. W: Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, 115-120. Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy „ELIPSA”.

Czarnecka, Katarzyna. 2000. Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników. Poznań: Wydawnictwo WiS.

Dąbrowska, Anna. 2016. Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(240), 77-98.

Dąbrowska, Anna. 2017. Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(37), 88-99.

Filciński, Piotr, Wójtowicz, Stanisław. 2007. Hip-hop. Słownik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabias, Stanisław. 1997. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jelonek, Tomasz. 2012. Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo EPISTEME.

Kaczmarek, Leon, Skubulanka, Teresa, Grabias, Stanisław. 1994. Słownik gwary studenckiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kołodziejek, Ewa. 2015. Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kowalikowa, Jadwiga. 1991. Sygnały i nośniki humoru w języku mówionym uczniów krakowskich. W: Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, 93-100. Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy „ELIPSA”.

Krajewski, Lech. 2006. Antyprzysłowia młodzieżowe w olsztyńskim graffiti. W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, 199-208. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Lizak, Jadwiga. 2001. Rola reklamy przy kreowaniu świata w literaturze młodzieży. W: Język w komunikacji, red. G. Habrajska, tom 3, 60-66. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Miodek, Jan. 2012. Polszczyzna różnych pokoleń. W: Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, 49-56. Warszawa: Wyd. Narodowe Centrum Kultury.

Ożóg, Kazimierz. 2002. Polszczyzna młodzieży – kod ograniczony i kod rozwinięty pochodną postawy mieć i postawy być. W: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. J. Porayski-Pomsta, 13-23. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Piekot, Tomasz. 2008. Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Schreiber, Ignacy. 1939. O gwarze uczniowskiej. Kraków: Księgarnia „Nauka i Sztuka” w Krakowie. Odbitka (uzupełniona) z Wiadomości Literackich.

Widawski, Maciej. (red.) 2010. Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wileczek, Anna. 2011. Czy szkoła „zdanża”? Językowy obraz szkoły w socjolekcie młodzieżowym. W: Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S.J. Żurek, 153-169. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wileczek, Anna. 2013. Medialność „młodomowy”. Zeszyty Prasoznawcze, tom 56, 2 (214), 308–320.

Wileczek, Anna. 2018. Kod młodości. Młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zgółkowa, Halina. (red.) 2003. Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Ossolineum.

Zgółkowa, Halina. 2012. Gwara uczniowska (szkolna) w poszukiwaniu inspiracji. W: Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, 82-90. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Laboratorium językowe. Korpus języka młodzieży początku XXI wieku, dostępny na: http://www.laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl/

Slang młodzieżowy. Słownik internetowy, dostępny na: www.miejski.pl

www. vasisdas.pl

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles