TWARZE CIERPIENIA. DZIECI W LINII NARRACYJNEJ MUZEUM GETTA RYSKIEGO I HOLOKAUSTU NA ŁOTWIE

Autor

  • Marcin Zaborski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(18)

Słowa kluczowe:

Holokaust, muzeum historyczne, dzieci, Łotwa, Ryga, muzeologia

Abstrakt

Autor analizuje stałą wystawę poświęconą Holokaustowi, prezentowaną w Muzeum Getta Ryskiego i Holokaustu na Łotwie. Wykorzystuje metodę analizy wizualnej, badając kompozycję, zawartość, obiekty materialne oraz możliwe znaczenia ekspozycji. Sprawdza, jakie miejsce zajmują najmłodsze ofiary Zagłady w linii narracyjnej tej ekspozycji? Pyta, czy poświęcone są im odrębne elementy stałej wystawy, czy raczej dziecięce losy są „wpisane” w ogólny przekaz dotyczący dokumentowych tutaj wydarzeń? Czy twórcy placówki skupili się na tragicznym wymiarze dziecięcych losów czy raczej zaprezentowali je przez pryzmat bohaterskich czynów i dokonujących ich postaci? I wreszcie – czy jest tu miejsce na prezentowanie Ocalonych? Badania, których efekty prezentowane są w artykule, dotyczą również tego, czy narracja w muzeum jest poświęcona konkretnym, indywidualnym postaciom czy raczej społeczności anonimowych uczestników wojennych wydarzeń.

Bibliografia

About. Dostęp: 6.04.2022. http://www.rgm.lv/about/?lang=en

A boyhood stolen by Nazis. Dostęp: 5.05.2022. http://www.rgm.lv/strauss/?lang=en

A child from the city where wind is born. Dostęp: 5.05.2022. http://www.rgm.lv/schwab/?lang=en

Gajda, Kinga Anna. 2019. Edukacyjna rola muzeum. Kraków: Nomos.

Grieving Mother. Dostęp: 26.04.2022. https://www.ebrejumuzejs.lv/en/virtuals_exibitions/serojosa-mate/

Lumans, Valdis O. 2006. Latvia in World War II. New York: Fordham University Press.

Makarova, Elena i Sergei Makarov. 2014. 3000 Fates. The Deportation of Jews from the Terezin Ghetto to Riga. 1942. Riga: Society „Shamir”.

Maza Kalnu Iela House. Dostęp: 19.04.2022. http://www.rgm.lv/about/?lang=en

Memoirs. Dostęp: 23.04.2022. https://www.nli.org.il/en/books/NNL_ALEPH002618332/NLI

Press, Bernhard. 2000, The Murder of the Jews in Latvia: 1941-1945. Evanstone: Northwestern University Press.

Riga Ghetto museum is now open. Dostęp: 19.04.2022. http://www.rgm.lv/museum_is_opened/?lang=en

Riga, the Bikernieki forest. Dostęp: 20.04.2022. http://memorialplaces.lu.lv/memorial-places/riga-and-riga-district/riga-the-bikernieki-forest/

Rose, Gilian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rumbula. Dostęp: 20.04.2022. https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205838.pdf

Smirin, Grigory. 2008. The Holocaust in Riga. In: Extermination of the Jews in Latvia 1941-1945. Series of lectures, ed. Menachem Barkahan, 70-98. Riga: Society „Shamir”.

Snyder, Timothy. 2015. Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie. Kraków: Znak Horyzont.

Spungina, Elena. 2008. Jewish Latvia. Brief Guide Book. Riga: Latvian Council of Jewish Communities.

The German Occupation and the First Aktionen in Liepāja. Dostęp: 20.04.2022. https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/valley/liepaja/german_occupation.asp

Volkovich, Boris. 2008. Jews in Latvia in the period between the two World Wars (Introductury lecture). In: Extermination of the Jews in Latvia 1941 – 1945. Series of lectures, ed. Menachem Barkahan, 5-35. Riga: Society „Shamir”.

Winstone, Martin. 2017. Miejsca Holokaustu w Europie. Warszawa: Bellona.

Zalmanovich, Miiam. 2008. The Holocaust of Latvian Jewry (An Overview). In: Extermination of the Jews in Latvia 1941-1945. Series of lectures, ed. Menachem Barkahan, 36-69. Riga: Society „Shamir”.

Zisere, Bella. 2013, The Transformation of Holocaust Memory in Post-Soviet Latvia, In: Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, eds. John-Paul Himka and Beata Michlic, 300-318. Lincoln – London: University of Nebraska Press.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles