ROLA I KOMPETENCJE NAUCZYCIELA W PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(12)

Słowa kluczowe:

niedostosowanie społeczne, nauczyciel, uczeń, kompetencje, profilaktyka

Abstrakt

Rola nauczyciela w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie nie jest łatwa. Aby być skutecznym w swoich działaniach, nauczyciel powinien odznaczać się wieloma kompetencjami, na które składają się: wiedza, umiejętności i adekwatne cechy osobowościowe. Nie można ustalić konkretnej i zamkniętej listy tych kompetencji, ponieważ   „niedostosowanie społeczne” jest złożonym, różnorodnym problemem. Kompetencje nauczyciela bez wątpienia stanowią ważny element jego warsztatu pracy, decydującym o profesjonalnym podejściu do problemu niedostosowania. Bardzo często to właśnie nauczyciel jest tym dorosłym, który jako pierwszy dostrzega nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka. Dlatego warto zastanowić  się, jakie kompetencje są mu potrzebne, aby rozpoznał trudność, odpowiednio zinterpretował zaobserwowaną nieprawidłowość, zidentyfikował  przyczyny oraz umiał podjąć odpowiednie działania wspierające ucznia.

Bibliografia

Cieśleńska, Beata. 2019. Odpowiedzialność zawodowa nauczyciela. Studium teoretyczno- empiryczne. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Deptuła, Maria. 2010. Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Gajewski, Mariusz. 2013. Zaburzenia procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 16, 36-60.

Konopnicki, Jan. 1971. Niedostosowanie społeczne, Warszawa: PWN.

Korczyński, Stanisław. 2006. Oczekiwania związane z pełnieniem roli zawodowej nauczyciela. W: Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole, red. Stanisław Korczyński, 129 – 142, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kwaśnica, Robert. 1995. Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczyciela w rozwoju. W: Studia Pedagogiczne, LXI, s. 17 – 24.

Kwaśnica, Robert. 2004. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, cz. 2, 291 – 320, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lipkowski, Otton. 1966. Wychowanie dzieci niedostosowanych społecznie. Warszawa: PZWS.

Łukasik, Joanna et al. (2020). Znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela dla rozwoju uczniów. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze, (5)2020, s. 17 - 25. DOI: 10.5604/01.3001.0014.1162

Matusek, Beata. 2015. Z teorii i praktyki pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznie w szkole podstawowej. Dostęp 10.02.2022: Matusek_B.pdf (sbc.org.pl)

Ostrihańska, Zofia.1997. Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Paszkiewicz, Aneta. 2012. Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Warszawa: Difin.

Pytka, Lesław. 2008. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pyżalski, Jacek. 2012. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Strykowska, Justyna. 2000. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy. Diagnoza. Profilaktyka, Gniezno: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menadżerska Milenium.

Urban, Bronisław. 2000. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawryk, Lidia. 2018. Podnoszenie wiedzy nauczycieli w efektywnej diagnozie i profilaktyce niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. W: Relacje. Studia z nauk społecznych, 5, 51 – 63. Dostęp: 10.01.2021.

Wiśniewska, Ewa. 2020. Praca wychowawcza nauczyciela. Wybrane obszary i problemy. Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Wosik – Kawala, Danuta i Teresa Zubrzycka – Maciąg. 2013. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zdziech, Bartosz, 2016. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a potencjał socjalizacyjno - terapeutyczny środowiska szkolnego. W: Roczniki Pedagogiczne, 8(44), 83 – 99. DOI:10.18290/rped.2016.8(44).3-5

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles