WSPARCIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH

Autor

  • Barbara Skałbania UJK Kielce

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(3)

Słowa kluczowe:

edukacja, terapia, specjalne potrzeby edukacyjne, edukacja włączająca, uczeń, nauczyciel, wsparcie

Abstrakt

     Edukacja i terapia ukierunkowane są na wszechstronny rozwój jednostki. Oba działania łączą się i uzupełniają w edukacji uczniów z utrudnieniami w rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która aktualnie realizowana jest w formie kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnego zestawu edukacyjno-terapeutycznego M-Terapia jako propozycji dla nauczycieli XXI wieku realizujących kształcenie uczniów o dużej różnorodności potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Przedstawiono w nim główne założenia zestawu w kontekście trwających prac badawczych oraz możliwości jego wykorzystania w szeroko rozumianej terapii pedagogicznej.     

    

Bibliografia

.Balejko A. 2006. Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, w: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok.

Bałachowicz J. 2009. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych

, Warszawa.

Balicka A. 2010. Muzykoterapia jako metoda terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej, red. A Stankowski Ruzemborok.

Bartkowicz Z.1996. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin.

Bruner J.2006. Kultura edukacji , Kraków.

Czajkowska I, Herda K. 1989. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa.

Dobrzycka E.1999. Terapia pedagogiczna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa.

Kaja B. 1989. Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz.

Kargulowa A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa .

Miller R. 1979. Wychowanie i psychoterapia, w: Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa .

Słomski W. 2003. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.

Skałbania B.2021. Musicon i jego zastosowanie w terapii pedagogicznej i logopedycznej, w: Społeczeństwo. Edukacja. Język, tom 14, s. 19-29.

Szymański M.2021. Zmiana społeczna a edukacja przyszłości, w: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań , red. J. Szempruch, J. Smuła, M. Kwaśniewska, Kielce. s. 25-37

Witkowski T. 2013. Zakazana psychologia, tom 2, Warszawa.

Zacharuk T.2011. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, w: Mazowiecki Kwartalnik Pedagogiczny Meritum, nr 1 (20)

.Balejko A. 2006. Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, w: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok.

Bałachowicz J. 2009. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych

, Warszawa.

Balicka A. 2010. Muzykoterapia jako metoda terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej, red. A Stankowski Ruzemborok.

Bartkowicz Z.1996. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin.

Bruner J.2006. Kultura edukacji , Kraków.

Czajkowska I, Herda K. 1989. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa.

Dobrzycka E.1999. Terapia pedagogiczna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa.

Kaja B. 1989. Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz.

Kargulowa A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa .

Miller R. 1979. Wychowanie i psychoterapia, w: Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa .

Słomski W. 2003. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.

Skałbania B.2021. Musicon i jego zastosowanie w terapii pedagogicznej i logopedycznej, w: Społeczeństwo. Edukacja. Język, tom 14, s. 19-29.

Szymański M.2021. Zmiana społeczna a edukacja przyszłości, w: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań , red. J. Szempruch, J. Smuła, M. Kwaśniewska, Kielce. s. 25-37

Witkowski T. 2013. Zakazana psychologia, tom 2, Warszawa.

Zacharuk T.2011. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, w: Mazowiecki Kwartalnik Pedagogiczny Meritum, nr 1 (20)

.Balejko A. 2006. Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, w: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok.

Bałachowicz J. 2009. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych

, Warszawa.

Balicka A. 2010. Muzykoterapia jako metoda terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej, red. A Stankowski Ruzemborok.

Bartkowicz Z.1996. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin.

Bruner J.2006. Kultura edukacji , Kraków.

Czajkowska I, Herda K. 1989. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa.

Dobrzycka E.1999. Terapia pedagogiczna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa.

Kaja B. 1989. Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz.

Kargulowa A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa .

Miller R. 1979. Wychowanie i psychoterapia, w: Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa .

Słomski W. 2003. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.

Skałbania B.2021. Musicon i jego zastosowanie w terapii pedagogicznej i logopedycznej, w: Społeczeństwo. Edukacja. Język, tom 14, s. 19-29.

Szymański M.2021. Zmiana społeczna a edukacja przyszłości, w: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań , red. J. Szempruch, J. Smuła, M. Kwaśniewska, Kielce. s. 25-37

Witkowski T. 2013. Zakazana psychologia, tom 2, Warszawa.

Zacharuk T.2011. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, w: Mazowiecki Kwartalnik Pedagogiczny Meritum, nr 1 (20)

Balejko A. 2006. Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, w: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok.

Bałachowicz J. 2009. Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych

, Warszawa.

Balicka A. 2010. Muzykoterapia jako metoda terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej, red. A Stankowski Ruzemborok.

Bartkowicz Z.1996. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin.

Bruner J.2006. Kultura edukacji , Kraków.

Czajkowska I, Herda K. 1989. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa.

Dobrzycka E.1999. Terapia pedagogiczna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa.

Kaja B. 1989. Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz.

Kargulowa A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa .

Miller R. 1979. Wychowanie i psychoterapia, w: Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa .

Słomski W. 2003. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.

Skałbania B.2021. Musicon i jego zastosowanie w terapii pedagogicznej i logopedycznej, w: Społeczeństwo. Edukacja. Język, tom 14, s. 19-29.

Szymański M.2021. Zmiana społeczna a edukacja przyszłości, w: Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań , red. J. Szempruch, J. Smuła, M. Kwaśniewska, Kielce. s. 25-37

Witkowski T. 2013. Zakazana psychologia, tom 2, Warszawa.

Zacharuk T.2011. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, w: Mazowiecki Kwartalnik Pedagogiczny Meritum, nr 1 (20)

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles