NOWORODEK W RODZINIE MILLENIALSÓW – NOWE SPOJRZENIE NA ROLĘ OJCA

Autor

  • Agnieszka Byrwa Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Izabela Niziolek Medical University of Lodz
  • Miriam Komarowska Medical University of Lodz
  • Adrian Jamroch Medical University of Lodz
  • Elzbieta Jakubowska-Pietkiewicz 1Department of Pediatrics, Neonate Pathology and Metabolic Bone Disorders of Medical University of Lodz https://orcid.org/0000-0002-5346-5229

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(2)

Słowa kluczowe:

newborns, father's, millenials, infant care, family

Abstrakt

Wprowadzenie: W dzisiejszych czasach niewiele lub wręcz wcale nie dyskutuje się o roli ojca millenialsów w opiece nad noworodkiem i o tym, jaki jest ich wkład w tę rolę.

Cel: Celem pracy jest analiza roli ojca w opiece nad noworodkiem oraz ocena, jak zmieniła się jego pozycja w rodzinie.

Materiał i metody: Kwestionariusz był anonimowy i poddany na losowej próbie 169 ojców noworodków i składał się z 25 pytań.

Wyniki: W badanej grupie 95,2% ojców wie, w którym tygodniu urodziło się ich dziecko, rośnie liczba porodów rodzinnych. Ojcowie są zaangażowani w opiekę zdrowotną nad swoim dzieckiem. Zapewniają również opiekę przedporodową, np. uczęszczają do szkoły rodzenia. Starają się spędzać coraz więcej czasu ze swoimi noworodkami.

Wnioski: Ojciec pokolenia millenialsów ma coraz większą wiedzę i świadomość swojej nowej roli.

Bibliografia

References

Ayala, A., Christensson, K., Christensson, E., Cavada, G., Erlandsson, K., & Velandia, M. (2021). Newborn infants who received skin-to-skin contact with fathers after Caesarean sections showed stable physiological patterns. Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 110(5), 1461–1467. https://doi.org/10.1111/APA.15685

Baldwin, S., Malone, M., Sandall, J., & Bick, D. (2018). Mental health and wellbeing during the transition to fatherhood: a systematic review of first time fathers’ experiences. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 16(11), 2118–2191. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003773

Chen, E.-M., Gau, M.-L., Liu, C.-Y., & Lee, T.-Y. (2017). Effects of Father-Neonate Skin-to-Skin Contact on Attachment: A Randomized Controlled Trial. Nursing Research and Practice, 2017, 1–8. https://doi.org/10.1155/2017/8612024

Dachman, R. S., Alessi, G. J., Vrazo, G. J., Fuqua, R. W., & Kerr, R. H. (1986). Development and evaluation of an infant-care training program with first-time fathers. Journal of Applied Behavior Analysis, 19(3), 221–230. https://doi.org/10.1901/JABA.1986.19-221

Dayton, C. J., Walsh, T. B., Oh, W., & Volling, B. (2015). Hush now baby: mothers’ and fathers’ strategies for soothing their infants and associated parenting outcomes. Journal of Pediatric Health Care : Official Publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners, 29(2), 145–155. https://doi.org/10.1016/J.PEDHC.2014.09.001

Erlandsson, K., Christensson, K., & Fagerberg, I. (2008). Fathers’ lived experiences of getting to know their baby while acting as primary caregivers immediately following birth. The Journal of Perinatal Education, 17(2), 28–36. https://doi.org/10.1624/105812408X298363

Tudiver, F. (1981). Fathers and childbearing: new dimensions. Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien, 27, 984–988. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21289750/

Huerta, M. C., Adema, W., Baxter, J., Han, W. J., Lausten, M., Lee, R., & Waldfogel, J. (2014). Fathers’ Leave and Fathers’ Involvement: Evidence from Four OECD Countries. European Journal of Social Security, 16(4), 308–346. https://doi.org/10.1177/138826271401600403

Insana, S. P., Garfield, C. F., & Montgomery-Downs, H. E. (2014). A mixed-method examination of maternal and paternal nocturnal caregiving. Journal of Pediatric Health Care : Official Publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners, 28(4), 313–321. https://doi.org/10.1016/J.PEDHC.2013.07.016

Lewicka, M. (2020). Przemiany roli ojca we współczesnej kulturze. Implikacje pedagogiczne. Teologia i Moralność, 15(1(27)), 201–212. https://doi.org/10.14746/TIM.2020.27.1.13

Milenials: cechy pokolenia Y - BRIEF. (n.d.). Retrieved June 19, 2022, from https://brief.pl/milenials_cechy_pokolenia_y/

Petts, R. J., & Knoester, C. (2018). Paternity Leave-Taking and Father Engagement. Journal of Marriage and the Family, 80(5), 1144–1162. https://doi.org/10.1111/JOMF.12494

Petts, R. J., Knoester, C., & Waldfogel, J. (2020). Fathers’ Paternity Leave-Taking and Children’s Perceptions of Father-Child Relationships in the United States. Sex Roles, 82(3–4), 173–188. https://doi.org/10.1007/S11199-019-01050-Y

Prouhet, P. M., Gregory, M. R., Russell, C. L., & Yaeger, L. H. (2018). Fathers’ Stress in the Neonatal Intensive Care Unit: A Systematic Review. Advances in Neonatal Care : Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses, 18(2), 105–120. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000472

Redshaw, M., & Henderson, J. (2013). Fathers’ engagement in pregnancy and childbirth: evidence from a national survey. BMC Pregnancy and Childbirth, 13. https://doi.org/10.1186/1471-2393-13-70

Świderska, M. (2001) Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka. Pedagogika Rodziny, 1/3/4 43-58

Sapountzi-Krepia, D., Lavdaniti, M., Dimitriadou, A., Psychogiou, M., Sgantzos, M., He, H.-G., Faros, E., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2010). Fathers’ Feelings and Experience Related to their Wife/Partner’s Delivery in Northern Greece. The Open Nursing Journal, 4, 48–54. https://doi.org/10.2174/1874434601004010048

Schaber, R., Kopp, M., Zähringer, A., Mack, J. T., Kress, V., & Garthus-Niegel, S. (2021). Paternal Leave and Father-Infant Bonding: Findings From the Population-Based Cohort Study DREAM. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.668028

Shapiro, A. F., Gottman, J. M., & Fink, B. C. (2020). Father’s Involvement When Bringing Baby Home: Efficacy Testing of a Couple-Focused Transition to Parenthood Intervention for Promoting Father Involvement. Psychological Reports, 123(3), 806–824. https://doi.org/10.1177/0033294119829436

Wesoły, W. (2013) Wychowawcza rola ojca w rodzinie - Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie - Issue 20 (2013) - CEJSH - Yadda. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2e4129a5-0d94-4873-bfee-be6b3954e836

Yoshida, S., & Funato, H. (2021). Physical contact in parent-infant relationship and its effect on fostering a feeling of safety. IScience, 24(7). https://doi.org/10.1016/J.ISCI.2021.102721

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles