ASERTYWNOŚĆ NAUCZYCIELEK EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(8)

Słowa kluczowe:

asertywność, nauczyciel, edukacja przedszkolna, wychowanek, rodzic

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu asertywności nauczycielek edukacji przedszkolnej z województwa lubelskiego. W części teoretycznej wyjaśnia pojęcie asertywności w ujęciu wybranych autorów, charakteryzuje typologię asertywności oraz podkreśla istotność tej cechy w zawodzie nauczyciela. Badania prowadziły do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: Jaki jest poziom asertywności nauczycielek edukacji przedszkolnej w stosunku do wychowanków oraz ich rodziców? W badaniach posłużono się ankietą własnej konstrukcji opartej na technice skali typu Likerta. Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, iż badane nauczycielki edukacji przedszkolnej cechują się wysokim poziomem asertywności w stosunku do wychowanków, natomiast niższym w stosunku do rodziców swoich wychowanków.

Bibliografia

Benedikt A. (2011). Asertywność jako proces skutecznej komunikacji. Wrocław: Astrum.

Gordon T. (1995). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: PAX.

Jarmużek J. (2014). Kompetencje społeczne nauczyciela a skuteczność pracy w szkole. „Studia Edukacyjne” nr 30, s.213-227.

Knap-Stefaniuk A., Ambrozová E. (2017). Komunikacja i asertywność jako ważne

kompetencje współczesnego nauczyciela. „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”

nr. 1, s. 82-98

Karbowski M. (2011). Własne zdanie nie tylko w pracy. Asertywność w praktycznych przykładach i gotowych rozwiązaniach. Gliwice: Złote myśli.

Król- Fijewska M. (1992). Trening asertywności. Warszawa: IPZiP PTP.

Łobocki M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Oleś M. (1998). Asertywność u dzieci. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Poprawa R. (2001). Asertywność wobec aktywności zawodowej człowieka. Wrocław: Technologii i Eksploatacji.

Sęk H. (1988). Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia terminologiczne i metodologiczne. „Przegląd Psychologiczny” nr 31, s. 787–807.

Skonieczka E. (2006). Autorytet nauczyciela- kryzys czy nowa, jakość. „Życie Szkoły” nr 8, s. 42-46.

Strycharz A. (2014). Czy nauczycielom potrzebna jest asertywność?. „Carpe Diem”, nr 2, s. 31-47.

Wojtasik B.(2001). Asertywność wobec aktywności człowieka. Wrocław: Instytut Technologii Eksploatacji.

Woynarowska B. (1995). Asertywność. Edukacja zdrowotna w szkole. Warszawa: Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca zdrowie.

Zubrzycka- Maciąg, T. (2002). Asertywność w praktyce pedagogicznej. „Opieka, wychowanie, terapia” nr 1., s. 26-29.

Zubrzycka- Maciąg, T. (2011). Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Lublin: UMCS.

Zubrzycka- Maciąg T. (2013). Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin: UMCS.

Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J. (2021). Analiza psychometryczna kwestionariusza asertywności nauczyciela. „Przegląd Badań Edukacyjnych” nr 33 (Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych).

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles