HUMANIZM RELIGIJNY - MIŁOŚĆ. MIĘDZY TEORIĄ A KORCZAKOWSKIM DOŚWIADCZENIEM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(4)

Słowa kluczowe:

humanizm, humanizm religijny, korczakowskie doświadczenie, teoria i praxis

Abstrakt

Ponadczasowość idei Janusza Korczaka poddawana jest ciągłym rewizjom naukowym. Punktem spornym w owym humanizmie jest miedzy innymi jego religijna postawa. Na łamach artykułu zaprezentowano ogólny dyskurs dotyczący teorii humanizmu z perspektywy dokonań Wielkiego Pedagoga, w którym zaakcentowano nadrzędne wartości, takie jak miłość i  oddanie dziecku. Treści zawarte w publikacji nie wyczerpują pełnej analizy omawianych zagadnień. Są jedynie wyznaczeniem kierunków do dalszych strukturalnych opracowań na gruncie nauk społecznych, w szczególności w pedagogice. The content of the publication does not exhaust the full analysis of the issues discussed. They are only an indication of the directions for further structural studies in the field of social sciences, in particular in pedagogy.

Bibliografia

Bibliografia:

Bińczycka, Jadwiga. 2009. Spotkanie z Korczakiem. Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa.

de Saint-Exupery, Antoine. 2020. Mały książe. Warszawa: Wydawnictwo SBM .

Korczak, Janusz. 2012. Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Maritain, Jacques. 1981. Humanizm integralny, Warszawa: Wydawnictwo „Krąg”

Michalak, Marek. 2018. O prawa dziecka trzeba walczyć – korczakowskie idee pedagogiczne z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka. W: Praw dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska, red. Marek Michalak. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Pankiewicz, Stanisława. Szalińska, Grażyna. 2005. Symbol religii i moralności, w: www. Niedziela (odczyt 14.10.2022).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1990. Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum

Smolińska – Theiss, Barbara. 2013. Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, Warszawa: Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Smolińska – Theiss, Barbara. 2013. Korczakowskie narracje pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tarnowski, Janusz. (1990). Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa Wydawnictwo ATK

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles