DYLEMATY ŻYCIOWE I ZAWODOWE STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ JAKO WYZWANIE DLA BUDOWANIA WSPIERAJĄCEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(11)

Słowa kluczowe:

praca socjalna, kompetencje pracownika socjalnego, przygotowanie do roli zawodowej.

Abstrakt

Zawodom pomocowym, a takim jest zawód pracownika socjalnego, przypisane są wyjątkowe obszary nie tylko w zakresie kwalifikacji, ale szeroko pojętych kompetencji, w tym osobowościowych. Wysokie wymagania, co do sylwetki współczesnego pracownika socjalnego, są wyzwaniem dla ośrodków akademickich przygotowujących do tego bardzo wymagającego zawodu. Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie cech osobowych pracowników zawodów pomocowych jest klimat środowiska społecznego uczelni. Badania sondażowe przeprowadzone wśród studentów i absolwentów pracy socjalnej ujawniają ich potrzeby i oczekiwania związane z realizacją indywidualnych dróg/ścieżek osobistych i zawodowych w kontekście przygotowania do roli zawodowej w zawodzie pomocowym.

Bibliografia

Kantowicz, Ewa. 2003. Paradygmaty pracy socjalnej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych a kształcenie do profesji społecznych, W: Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Praca socjalna t.1, Marzec-Holka K. (red.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Kaszyński, Hubert. 2022. Źródła, idee i wartości pomocy społecznej, W: Pomoc społeczna. Idea-rozwój-instytucje, Bojanowska Elżbieta, Chaczko Krzysztof, Krzyszkowski Jerzy, Zdebska Ewelina (red.zb.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Kościelak, Lech. 2010. Etyka w pracy socjalnej, W: W kręgu zagadnień Pracy Socjalnej. Podręcznik akademicki, Kwak A., Wyrwich- Hejduk E. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kurcz, Alicja. 2002.Poczucie tożsamości zawodowej pracowników socjalnych. W: Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Brągiel Józefa, Kurcz Alicja (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Łobocki, Mieczysław. 2000. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Marynowicz-Hetka, Ewa. 2006, W sprawie kształcenia do profesji społecznych – kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej W: Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Kozdrowicz Ewa, Przecławska Anna (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Wojciechowska, Julita. 2016. Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać, W: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Brzezińska Anna. (red. nauk.). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Oleś, Piotr 2011, Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles