Wróć do szczegółów artykułu ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КOМП’ЮТЕPНИX ТЕXНOЛOГIЙ ПPИ ПIДГOТOВЦI МAЙБУТНIX ФAXIВЦIВ З OXOPOННOЇ ДIЯЛЬНOCТI ТА БЕЗПЕКИ/TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH W PRZYGOTOWANIU PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE OCHRONY I BEZPIECZEŃS Pobierz Pobierz PDF