Kontakt

„Nauki Ekonomiczne”
Akademia Mazowiecka w Płocku
Wydział Nauk Społecznych
ul. Gałczyńskiego 28
09-400 Płock
strona internetowa: ne.mazowiecka.edu.pl
e-mail: ne@mazowiecka.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Mariola Szewczyk-Jarocka

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski