Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Czasopisma
prof. dr hab. Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam w 1990 r. uzyskał  stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę "Bezpieczeństwo żywnościowe – gospodarka pokojowa a wojenna", a w 2000 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych za pracę "Warunki efektywnej współpracy przedsiębiorstwa z bankiem". W 2006 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od początku kariery naukowej związany z SGH. W latach 1993-2002 równolegle pracował w sektorze bankowym. Od 2001 r. zatrudniony w PWSZ w Płocku, gdzie w nowo powstałym Instytucie Nauk Ekonomicznych powierzono mu funkcję Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości. W 2004 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora PWSZ w Płocku.

Zainteresowania naukowe prof. Grzywacza skupiają się wokół problematyki finansów przedsiębiorstwa, przestępczości gospodarczej i bankowości. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym opracowań zwartych oraz artykułów w prasie specjalistycznej.


Sekretarz Redakcji Czasopisma
dr Mariola Szewczyk-Jarocka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
kontakt: e-mail ne@mazowiecka.edu.pl

Redaktorzy tematyczni
dr Paweł Kaczmarczyk – ekonomia i finanse (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Anna Nowacka – ekonomia i finanse (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Mariola Szewczyk-Jarocka – ekonomia i finanse (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Andrzej Jagodziński – zarządzanie (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Leszek Pruszkowski – zarządzanie (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Redaktor statystyczny
dr Paweł Kaczmarczyk (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)