Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Czasopisma
prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Sekretarz Redakcji Czasopisma
dr Mariola Szewczyk-Jarocka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
kontakt: e-mail m.szewczyk-jarocka@mazowiecka.edu.pl

Redaktorzy tematyczni
dr Monika Jarzębska – ekonomia (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Paweł Kaczmarczyk – ekonomia (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
mgr Sylwia Lipińska – ekonomia (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Anna Nowacka – finanse (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Mariola Szewczyk-Jarocka – finanse (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Andrzej Jagodziński – zarządzanie (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
dr Leszek Pruszkowski – zarządzanie (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Redaktor statystyczny
dr Paweł Kaczmarczyk (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Redaktorzy językowi
język angielski: mgr Danuta Pietrzak (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
język polski: mgr Bożena Piórkowska
język rosyjski: mgr Elżbieta Wiśniewska-Przybyła