Rada Naukowa

doc. dr  Bernur Acikgoz (Celala Bayar, Manisa, Turcja)
prof. dr hab. Mikołaj Pierowicz Bialacki (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, Białoruś)
dr assoc. prof. Tatyana Boikova ( Institute of Economics of Latvian Academy of Sciences, Łotwa)
prof. dr hab. Ihor Botschan (Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina)
dr hab. Iryna Cherevko (Lviv National Environmental University, Ukraina)
dr Laurentiu Droj (University of Oradea, Economics Department, Rumunia)
prof. dr hab. Eugeniusz Aleksiejewicz  Rouba  Grodziński (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)
dr hab. Zbigniew Klimiuk (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
prof. zw. dr hab. Walentin S. Korniejewiec (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja)
dr Hakan Kum (Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcja)
prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka (Akademia Mazowiecka w Płocku)
dr Veljko Mijušković (University of Belgrade, Serbia)
prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Olena Nepochatenko (Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina)
dr hab. Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Baiba Rivza (Latvia University of Life Sciences and Technologies, Łotwa)
doc. dr Witalij Rybczak (Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina)
prof. fil. dr Jan-Urban Sandal (Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norwegia)
prof. Mert Topcu (Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcja)
dr hab. Izabela Zawiślińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Artur Zimny (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie)