Rada Naukowa

prof. dr hab. Mikołaj Pierowicz  Bialacki (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, Białoruś)
prof. dr hab. Eugeniusz Aleksiejewicz  Rouba  Grodziński (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś)
prof. dr hab. Ihor Botschan (Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina)
prof. dr hab. Olena Nepochatenko (Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina)
doc. dr Witalij Rybczak (Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Umaniu, Ukraina)
prof. zw. dr hab. Walentin S. Korniejewiec (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Rosja)
doc. dr  Bernur Acikgoz (Celala Bayar, Manisa, Turcja)
prof. Mert Topcu (Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcja)
dr Hakan Kum (Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcja)
dr Laurentiu Droj (University of Oradea, Economics Department, Rumunia)
dr Veljko Mijušković (University of Belgrade, Serbia)
dr hab. Zbigniew Klimiuk (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Izabela Zawiślińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Artur Zimny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)