Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2022 roku
1. Prof. dr hab. Krzysztof Marecki.
2. Prof. dr hab. Teresa Łuczka.
3. Dr hab. Jerzy Grabowiecki.
4. Dr hab. Aleksander Maksimczuk.
5. Dr hab. Aneta Ejsmont.
6. Dr hab. Piotr Szczypa.
7. Dr hab. Wojciech Pizło.
8. Prof. dr hab. Tadeusz Waściński 

 

Lista recenzentów w 2021 roku

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. Krzysztof Marecki

dr hab. inż. Tadeusz Waściński

dr hab. Jerzy Grabowiecki

dr hab. Aneta Ejsmont

dr hab. Aleksander Maksimczuk

dr Leszek Sidorowicz

 

Lista recenzentów w 2020 roku

dr hab. Aneta Ejsmont

dr hab. Jerzy Grabowiecki

prof. dr hab. Krzysztof Marecki

dr hab. Artur Paździor

dr hab. Aleksander Maksimczuk

prof. dr hab. Jan Komorowski

Lista recenzentów w 2019 roku
prof. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Artur Paździor
dr hab. Aleksander Maksimczuk
prof. dr hab. Jan Komorowski
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)
prof. dr hab. Natalia Petrenko (Ukraina)

Lista recenzentów w 2018 roku
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Aleksander Maksimczuk
dr hab. Katarzyna Kreczmańska–Gigol
dr hab. Artur Paździor
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)
prof. dr hab. Natalia Petrenko (Ukraina)
prof. dr hab. Liliia Kustrich (Ukraina)

Lista recenzentów w 2017 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Aleksander Maksimczuk
dr hab. Jan Komorowski
dr hab. Wojciech Pizło
dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
prof. dr hab. Lubov Halkiv (Ukraina)
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)

Lista recenzentów w 2016 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski
prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz
dr hab. inż. Waldemar Bojar
dr hab. inż. Anna Burduk
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
prof. dr hab. Waldemar Bańka
prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. dr hab. Yuliia Nesterchuk (Ukraina)
prof. dr hab. Ruslan Mudrak (Ukraina)
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)
prof. dr hab. Oleksandr Shkolnyi (Ukraina)
prof. dr hab. Liumyla Tranchenko (Ukraina)

Lista recenzentów w 2015 roku
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Katarzyna Krzeczmańska-Gigol