Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2018 roku
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Aleksander Maksimczuk
dr hab. Katarzyna Kreczmańska–Gigol
dr hab. Artur Pażdzior
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)
prof. dr hab. Natalia Petrenko (Ukraina)
prof. dr hab. Liliia Kustrich (Ukraina)

Lista recenzentów w 2017 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Aleksander Maksimczuk
dr hab. Jan Komorowski
dr hab. Wojciech Pizło
dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
prof. dr hab. Lubov Halkiv (Ukraina)
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)

Lista recenzentów w 2016 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski
prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz
dr hab. inż. Waldemar Bojar
dr hab. inż. Anna Burduk
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
prof. dr hab. Waldemar Bańka
prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. dr hab. Yuliia Nesterchuk (Ukraina)
prof. dr hab. Ruslan Mudrak (Ukraina)
doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)
prof. dr hab. Oleksandr Shkolnyi (Ukraina)
prof. dr hab. Liumyla Tranchenko (Ukraina)

Lista recenzentów w 2015 roku
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
dr hab. Katarzyna Krzeczmańska-Gigol