Bazy indeksacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wartość artykułu opublikowanego na łamach czasopisma wynosi 5 punktów

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

- Arianta

- BazEkon

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

- ERIH Plus

- ICI Journals Master List (ICV 2019: 94.41; ICV 2018: 90.76, ICV 2017: 85.14, ICV 2016: 70.49, ICV 2015: 49.79, ICV 2014: 35.32, ICV 2013: 3.59)

- PBN – Polska Bibliografia Naukowa