Polityka prywatności

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku:
- respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;
- podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić
odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;
- zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;
- może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in.
weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom.
Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich
usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.