Polityka prywatności

Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku:

- respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

- podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

- zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

- może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Akademii Mazowieckiej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.