WPŁYW HANDLU ZAGRANICZNEGO NA WZROST GOSPODARCZY W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII I DYSKUSJI EKONOMICZNYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(4)

Słowa kluczowe:

wzrost gospodarczy, handel zagraniczny, teorie handlu zagranicznego, wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, handel międzynarodowy i gospodarka światowa

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy poprzez pryzmat tez i hipotez oraz wyników badań poszczególnych teorii handlu zagranicznego. Teorie handlu zagranicznego poczynając od ricardowskich kosztów komparatywnych po teorie nowoczesne wyjaśniają, w jaki sposób oddziałuje on na poziom PKB i pokazują korzyści, jakie przynosi on gospodarce kraju oraz uczestnikom wymiany. Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy odbywa się albo przez efekty mnożnikowe, albo poprzez większe możliwości akumulacji kapitału. Wpływ ten zależy od tego, czy w kraju występuje nadwyżka, czy niedobór oszczędności. W przypadku niedoboru oszczędności ujemne saldo prowadzi do przyspieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego. Import z kolei jest warunkiem koniecznym dla pobudzania wzrostu, jeżeli kraj nie posiada wystarczająco rozwiniętej własnej bazy surowcowej i technologicznej. Import stanowi ważne źródło transferu technologii, uzupełnienia niedostatecznych rozmiarów akumulacji wewnętrznej i przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji.

 

Bibliografia

Balassa B. (1989). Comparative Advantage Trade Policy and Economic Development. Washington Square. New York: New York University Press.

Balassa B. (1964). The Purchasing-Power Parity Doctrine: A Reappraisal, The Journal of Political Economy, 72 (6).

Białecki, K. P., Dorosz, A., Wł. Januszkiewicz, Wł. (1993). Słownik Handlu Zagranicznego. Warszawa: PWE.

Budnikowski, A., Kawecka-Wyrzykowska, E. (red.). (1999). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.

Cantavella-Jorde, A. (2004). New Evidence About the Spanish Export-led Growth Period (1961-2000). Castello: Department of Economics and International Economics, Institute of University Jaume I.

Chmielewski T. (2003), Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia NBP, 163.

Cieślak, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Warszawa: PWN.

Durlauf, S., Quah, D. (1998). The New empirics of economic growth. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Égert B. (2002), Estimating the impact of the Balassa-Samuelson effect on inflation and the real exchange rate during the transition, Economic Systems, 26 (1).

Égert B., Drine I., Lommatzsch K., Raut C. (2002), The Balassa-Samuelson effect in Central and Eastern Europe: Myth or reality?, William Davidson Institute Working Paper Series, 483.

Findlay, R. (1995). Factor Proportions, Trade and Growth. Cambridge, Massachusetts, London: The Massachusetts Institute of Technology Press.

Grossman, G.M. , Helpman, E. (1990). Trade Knowledge Spillovers and Growth. Cambridge: National Bureau of Economic Research, INC.

Grossman, G.M., Helpman, E. (1994). Technology and Trade. Cambridge: National Bureau of Economic Research, INC.

Halpern L., Wyplosz C. (2001), Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: The Balassa-Samuelson Connection, ECE Discussion Paper Series, 1.

Hellwig, Z., Ostasiewicz, St., Siedlecka, U., Siedlecki, J. (1994). Studia nad rozwojem gospodarczym Polski (analizy taksonometryczne). Warszawa: IRiSS.

Helpman, E. (1991) Endogenous Macroeconomic Growth Theory. Cambridge: National Bureau of Economic Research, INC.

Iskra Wiesław. 1998. Współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWSBiA.

Konopczak K., Torój A. (2010), Estimating the Baumol-Bowen and Balassa-Samuelson effects in the Polish Economy - a Disaggregated Approach, Central European Journal of Economic

Modelling and Econometrics, 2 (2).

Krueger A.O. (1978). Foreign Trade Regimes and Economic Development, w: A.O. Krueger, Liberalization Attemps and Couseqeuces , Ballinger, Cambeige (Mass).

Krugman, P.R. (1994). Rethinking International Trade. London: The Massachusetts Institute of Technology Cambridge Massachusetts.

Lojschová A. (2003), Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect in Transition Economies, Institute for Advanced Studies Vienna Economic Series, 140.

MacDonald R., Wójcik C. (2003), Catching Up: The Role of Demand, Supply and Regulated Price Effects on the Real Exchange Rates of Four Accession Countries, CESifo Working Paper Series, 899.

Misala Józef. 1990. Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej. Warszawa: PWN.

Narski, Z. (2001). Ekonomia w rozwoju. Historia myśli ekonomicznej. Toruń: SUSPENS.

Rymarczyk, J. (red.). (2002). Handel zagraniczny: organizacja i technika. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.

Siedlecki, J. (2000). Równowaga a wzrost gospodarczy. Warszawa-Wrocław: PWN.

Walde, K.C., Woot, C. (2005). The Empirics of Trade and Growth; where are the policy recommendations, European Commission for Economic and Financial Affairs (w:) www.europa.eu economy finance.

Woźniak, M.G. (2004). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.

Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles