GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(1)

Słowa kluczowe:

GLOBALIZACJA, RYNKI FINANSOWE, SYSTEM FINANSOWY

Abstrakt

         Jednym z czynników wpływających na przeobrażenia na światowych rynkach finansowych jest proces globalizacji i związany z nim proces integracji krajowych rynków finansowych. U podłoża tych zjawisk leży liberalizacja i deregulacja oraz postęp techniczny, które w zasadniczy sposób oddziałują na zmianę charakteru działania instytucji finansowych. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie zjawisk i procesów kształtujących współczesny system finansowy, przedstawienie istoty oraz identyfikacja skali globalizacji międzynarodowych rynków finansowych ze wskazaniem zagrożeń dla rozwoju gospodarczego w wymiarze międzynarodowym. Autorka zwróciła także uwagę na skutki opisywanych procesów dla konkurencji na rynku finansowym.

Bibliografia

Amediku S. (2011), Was Basel III necessary and will it bring abort prudent risk management in banking, Working Paper, Bank of Ghana;

Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resillient Banks and Banking Systems, Basel 2010.

Belka M. (2014), Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, „Ekonomista” nr 2,

Borcuch A.,( 2019), Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa;

Budnikowski A. (2000), Globalizacja a integracja, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, Wydawnictwo SGH, Warszawa;

Budnikowski A. (2010), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;

Chołaj H. (2009), Kryzys a globalizacja (krótki przewodnik), Materiały z konferencji „Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego – wyzwania i szanse” organizowanej przez SGH w Warszawie;

Corporation: Interactions and Policy Implications, „Transnational Corporations”;

Dunning J.H. (1992), The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational

Eichengreen B.J (1996)., Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton, NJ;

Fiedor B., Matysiak A. (2017), Globalizacja a rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, Warszawa;

Flejterski S. (2013), Globalizacja i glokalizacja we współczesnym sektorze bankowo-finansowym – beneficjenci i poszkodowani, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański,

Gabryś L. (2002), Globalizacja i integracja – stopień zbieżności i rozbieżności, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE, Katowice;

Globalna ekonomia polityczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011;

Gotz-Kozierkiewicz D. (2012), Globalizacja rynków finansowych [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa;

Held D., McGrew A. (2002), Globalization/Anti-globalization, Polity Press, Cambridge;

Helleiner E. (1994), States and the Reemergence of Global Finance, Cornell University Press, Ithaca, NY;

International Monetary Fund, Euro Area Policies: Selected Issues, IMF Country Report No. 10/222, 2010;

Iwanicz-Drozdowska M (2007)., Integracja Rynków Finansowych w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt;

Lutkowski K. (2006), Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista”, nr 4;

Małecki W. (2007), Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce, [w:] Globalizacja rynków finansowych – implikacje dla Polski, (red. nauk.) W. Małecki, Vizja Press & IT, Warszawa;

Małecki W. (2017), Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce, [w:] Globalizacja rynków finansowych – implikacje dla Polski, (red. nauk.) W. Małecki, Warszawa;

Matysek-Jędrych A. (2008), Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, Bank i Kredyt;

Mikita M (2012)., Przyszłość globalizacji finansowej, Dom Wydawniczy Elipsa, Uczelnia Łazarskiego;

Müller A. (2003), Globalizacja — mit czy rzeczywistość? „Bank i Kredyt” nr 5, dodatek „Globalizacja od A do Z”;

Nacewski J., Zabielski K., (2010), Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe Wyższej NBP Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004;

Nsouli S.M., Schaechter A. (2011), Challenges of the E-banking Revolution, Finance and Development,

Oręziak L. (2010), Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa;

Oręziak L. (2014)., Globalizacja rynków finansowych, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z,

Oręziak L.(2003), Globalizacja rynków finansowych, „Bank i Kredyt” nr 2, dodatek „Globalizacja od A do Z”.

Palan R (2013)., The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Places and Nomad Millionaires, Cornell University Press, Ithaca, NY;

Rottier S., Veron N. (2010), Not all financial regulation is global, Policy Brief, Peterson Institute

Roxburg Ch, Lund S., Atkins Ch., Belot S., Hu W., Pierce M. (2009), Global capital markets: Entering a new era, McKinsey Global Institute;

Rynki finansowe, nr 13/1998;

Sadowski Z (2014)., Rozwój gospodarczy i bieda, „Ekonomista”, nr 2;

Samborski A. (2004), Globalizacja rynków finansowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 3;

Sławiński A. (2014), Granice globalizacji, „Ekonomista” nr 2;

Stępień K. (2004), Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa;

Stirbu C. (2004), Financial market integration in a wider European Union, “Discussion Paper”, No. 297, Hamburg Institute of International Economics (HWWA), Hamburg ;

Stockhammer E. (2010), Financialization and the Global Economy, Working Paper Series, Number 240, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, November;

Szymański W. (2009), Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difi n, Warszawa;

Świerkocki J. (2011), Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa;

Zabielski K. (1999), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Zabielski K.(2006), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Zorska A., (1998),Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Raporty i inne dokumenty:

http://archive.iasb.org.uk, 22.08.2019.

http://ifac.org, 22.08.2019

http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2008/2008_01/matysek.html (15.12.2013);

http://www.financialstabilityboard.org, 22.08.2011;

http://www.iaisweb.org, 23.08.2011;

http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/292/globalizacja_a_rozszerzenie_unii_europejskiej_na_wschod. html

https://www.ifiar.org, 22.08.2011;.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles