UWARUNKOWANIA SKUTECZNEGO STEROWANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(8)

Słowa kluczowe:

płynność finansowa, płynność kapitałowa i majątkowa, kredyt handlowy, kredyt obrotowy, faktoring, koszt kapitału

Abstrakt

Płynność finansowa jest pojęciem nader szerokim dlatego odnoszenie jej do ujęcia kapitałowego zniekształca jej istotę. Niestety, brakuje jak dotąd rozwiązań służących racjonalnemu interpretowaniu różnych aspektów płynności, czego dobrym przykładem jest jakie steoretyzowanie, odbiegające od realiów gospodarczych podawana w publikacjach definicja płynności majątkowej. Stosowanie skutecznych metod wspierania płynności wymaga właśnie stałego uwzględniania tych realiów, charakteryzujących się w danym stopniu wysokim kosztem kapitału zewnętrznego.

                Powszechnym instrumentem stosownym przez firmy jest zaciąganie krótkoterminowych zobowiązań w postaci kredytu handlowego. Ma to jednak zbyt schematyczny, automatyczny wręcz charakter i w znikomym stopniu uwzględnia koszt takiego kredytu, który przecież często istnieje.

                Pomimo niekwestionowanej przydatności usług faktoringowych cieszą się one małym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw. Wśród istniejących tu ograniczeń fundamentalne znaczenie mają tu niska wiedza firm na ten temat oraz wysoki koszt uzyskiwanych w ten sposób środków.

 

Bibliografia

Cicirko T. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzywacz J. (2018), Jagodzińska-Komar E., Efektywne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie – praktyka czy głównie teoria?, w: red. J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa. Ocena działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzywacz J. (2022), Jagodzińska-Komar E., Faktoring w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzywacz J. (2022), Należności a płynność finansowa przedsiębiorstwa, w: red. J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa. Wyzwania przyszłości, Oficyna Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Kowalska S. (2013), Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kreczmańska-Gigol K., Kamela A. (2018), Wskaźniki płynności finansowej, w: J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

[www 1] Monitor FX, Ekwiwalent środków pieniężnych, https://monitorfx.pl/ ekwiwalent-srodkow-pienieznych/

Wyrobek J. (2002), Agresywna strategia płynności finansowej, w: P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Lublin.

Zawadzka D, Ardan R., Szafraniec-Siluta E. (2021), Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce-ujęcie modelowe, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Zhan Q. (2011), Advances In Applied Economics, Business and Developments, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles