ROLA FAKTORINGU W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(6)

Słowa kluczowe:

faktoring, płynność finansowa, finansowania

Abstrakt

Dokonano oceny realnych możliwości racjonalnego wykorzystania faktoringu w działalności przedsiębiorstw poszukujących skutecznych rozwiązań służących stymulowaniu własnej płynności finansowej.  Przestawiono korzyści jakie daje ta metoda poprawy płynności w biznesie, a także zagrożenia na jakie narażeni są przedsiębiorcy, jeżeli nie dysponują odpowiednią wiedzą na ten temat. Zwrócono uwagę, że dopiero umiejętność i możliwość praktycznego wykorzystania faktoringu daje zamierzone efekty. Faktoring jest alternatywną formą zarządzania płynnością, w wielu przypadkach bardzo przydatną, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego.

      Podkreślono, że ilość transakcji faktoringowych z roku na rok rośnie, zwiększa się również ilość firm faktoringowych, to jednak potencjał jaki ma faktoring nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Usługa faktoringowa jest alternatywnym źródłem finansowania, który nie jest wystarczająco znany przedsiębiorcom, co powoduje ograniczoną jej powszechność.

Bibliografia

Bień W. (2018), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Cicirko T. (2010) (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Czarnecki J. (2016), Faktoring – zalety, wady i koszty, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.

Dulian A. (2005), Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt”, Warszawa.

Grabowska M. (2017), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.

Grabowska P. (2019), Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów, (red.) T. Biernat, opracowanie naukowe części II D. Korenik, Polski Związek Faktorów, Warszawa.

Grzywacz J. (2005), Faktoring, Difin.

Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. (2021), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. (2022), Faktoring w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A. (1998), Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger, Warszawa.

Korenik D. (2007), Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, CeDeWu, Warszawa.

Kreczmańska-Gigol K. (2007), Faktoring w teorii i praktyce, Helion, Gliwice.

Kreczmańska-Gigol K. (2010), Faktoring w Polsce 2010: analiza, rynek, perspektywy, Difin, Warszawa.

Kreczmańska-Gigol K. (2017), Faktoring jako instrument zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw w Polsce, w: Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Przesłanki racjonalnych decyzji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Piekutowski Ł. (2016), Usługi finansowe szyte na miarę, Biznes Raport. Rynek Faktoringu w Polsce „Gazeta Finansowa”, sierpień.

Sierpińska M., Wędzki D. (2017), Zarzadzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymańska M. (2016), Kompendium wiedzy dla potencjalnego klienta o rzeczywistym koszcie długu, w: T. Biernat (red.), Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, Polski Związek Faktorów, Warszawa.

Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005; A. Dulian, Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obroto¬wym, „Bank i Kredyt”, nr 1.

Strony internetowe:

(www 1) https://www.egospodarka.pl, (dostęp 4.10.2022).

(www2) GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2020-roku,2,16.html, (dostęp 4.10.2022).

(www3) Michaś R., Zalety i wady faktoringu. Czy warto z niego korzystać? https://bankowoscfirmowa.pl/blog/finanse-dla-firm/zalety-i-wady-faktoringu-czy-warto-z-niego-korzystac, (dostęp 4.10.2022).

(www4) PZF, http://faktoring.pl/2022/07/28/kolejny-rekord-branzy-faktoringowej/, (dostęp 4.10.2022).

(www5) PZF, http://faktoring.pl/2022/09/22/xiii-miedzynarodowy-kongres-fakto-ringu/, (dostęp 4.10.2022).

(www6),PZF, http://faktoring.pl/2021/05/28/w-jaki-sposob-poprawic-plynnosc-finansowa-swojej-firmy/, (dostęp 4.10.2022).

(www7) PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 17,3% r/r do 132,1 mld zł w I–III kw https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pzf-obroty-firm-faktoringowych-wzrosly-o,66,0,2381122.html, (dostęp 4.10.2022).

(www8) Polski Związek Faktorów, Faktoring – Almanach Polskiego Związku Faktorów, Warszawa 2021, http://faktoring.pl/wp-content/uploads/2021/10/Faktoring-2021_internet.pdf?fbclid=IwAR1PqM_JiQSPBSIBuC8GGrMBHh1jkuOZ1cSp4GHdB4LKd9sexbwB17ckBAs, (dostęp 4.10.2022).

(www9) World Bank, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, (dostęp 4.10.2022).

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles