ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU TELEWIZYJNYM – WSPÓŁOGLĄDALNOŚĆ TV I INTERNETU

Autor

  • Aleksandra Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Izabela Zawiślińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(2)

Streszczenie:
Autorka prezentuje zmiany zachowań konsumentów
na rynku telewizyjnym, na przestrzeni
lat od 2011 do 2018 roku. Analiza ta powstała
na podstawie dostępnych danych prezentowanych
przez trzy firmy badawcze. Rozwój
technologii i dostępność platform dostępów
do treści wpływa na zachowania widzów.
W artykule znajduje się opis rynku telewizyjnego,
charakterystyka konsumenta oraz jego
zachowania podczas oglądania telewizji.


Słowa kluczowe: konsument, rynek, telewizja,
Internet, zachowania


Kody JEL: D12,D15,E21,E71.

Bibliografia

Literatura:

Albarran Alan B., Media Economics: Understanding Markets, Industries, and Concepts, Iowa

State University Press, Iowa 1996.

Alttkorn Jerzy, Marketing a etyka “Handel Wewnętrzny” nr 3, 1992.

Chmielewska Aleksandra, Marka kiedyś i dziś, red. J. Osiński, M. Dobrzycka, Postęp i regres

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, SGH, Warszawa 2017.

Badania ankietowe popytu konsumpcyjnego, PWE, Warszawa 1976.

Briggs Matt, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2012.

Dobiegała-Korona Barbara, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości

przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa, 2006.

Dobiegała-Korona Barbara, Wycena klienta, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki,

red. A M. Panfil, Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.

Gabriel Yiannis., Lang Tim, The Unmanageable Consumer: contemporary consumption and its

fragmentation. Sage in Londyn.

Garbarski Lechosław, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1994.

Górski Janusz, Sierpinski Witold, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN,

Warszawa 1987.

Jachnis Anna, Trela Jan, Psychologia konsumenta i reklamy, OW Branta, Bydgoszcz 1998.

Jaegher Kris, Report on impact of fixed-mobile substitution in market definition, BEREC, 2011.

Kalisz David E., Strategie konkurencji Rynek telewizyjny w Polsce, Wydział Dziennikarstwa

i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016. Fidler R., Mediamorphosis: Understanding

New Media, Pine Forge Press, Thousand Oaks 2001.

Kieżel Ewa, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.

Laidler David, Estrin Saul, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska Warszawa 1991.

Mattelart Armand, Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2001.

Olczyk Magdalena, Sprzedaż konsumencka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexsis, Warszawa

Picard RobertG., The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press,

New York 2002.

Popularna encyklopedia Powszechna, Fogra, Kraków 1995, s. 44-45

Williamson Oliver E. , Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe.

WN PWN, Warszawa 1998.

Wiszniewski Edward, Ekonomika konsumpcji, PWN Warszawa 1983.

Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna., Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania

konsumpcyjne, w: Co decyduje o konkurencyjności gospodarki?, red. M. Noga, M. K. Stawicka,

Cedewu, Warszawa 2008.

Wolf Michael J., The entertainment economy: How mega-media trends are changing, Times

Books, New York 1999.

depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1479/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87%20konsumencka.

pdf?sequence=1

gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/jednozrodlowe-badanie-gemiusa-dla-kampanii-online-

i-tv.html

grupaiqs.pl/kto-dzis-jeszcze-oglada-telewizje-wyniki-badania-iqs96/

iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/RaportIABPolska_RazemLepiej_XI2011.pdf

krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/problemowe/rynek-telewizyjny-

-2011-analiza.pdf

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021411176/T/D20021176L.pdf

stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf

stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-

-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2018-roku,2,8.html

pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-wideo-2017.pdf

##submission.downloads##

Opublikowane

##submission.updatedOn##

Numer

Dział

Articles