INNOWACYJNA KONCEPCJA TURYSTYKI JAKO WAŻNY KOMPONENT STAŁEGO ROZWÓJU GOSPODARKI UKRAINY

Autor

  • Igor Bochan Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(5)

Streszczenie:
W artykule zbadano cechy innowacyjnego rozwoju gospodarki i warunki przejścia Ukrainy na zrównoważony rozwój. Wskazano rolę turystyki w innowacyjnej koncepcji dostosowania strukturalnego gospodarki. Podkreślono priorytety społecznego rozwoju państwa.


Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność
innowacyjna, zrównoważony rozwój, turystyka,
żywienie, zmiany w strukturze gospodarki,
kapitał ludzki.


Kody JEL: Z32, L83

Bibliografia

Literatura

Giddens, Anthony (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Gambridge: Polity

Press, P. 9.

Koncepcja przejścia Ukrainy na zrównoważony rozwój. Projekt Nacjonalnej Academii Ukrainy,

(str. 1-2. Dziennik naukowy “Teoria ekonomii”

Krajowy system innowacji Ukrainy: problemy i zasady budowy / Makarenko IP, Kopka PM,

Rogozhin O.G, Kuzmenko VP / – K .: Institute for National Security Problems, 2007. – 520s.

O Koncepcji Naukowego i Technologicznego i Innowacyjnego Rozwoju Ukrainy: Uchwała Rady

Najwyższej Ukrainy z dnia 13 lipca 1999 r. N 916-XIV [Zasób elektroniczny]. – Sposób dostępu:

zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14/stru

Koncepcje rozwoju krajowego systemu innowacji: Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy

z 17 czerwca 2009 r. Nr 680-p. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: [Zasób elektroniczny].

– Tryb dostępu: https://zakon.rada.gov.ua/go/680-2009-r

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles