PERSPEKTYWY ROZWOJU LEASINGU SAMOCHODOWEGO W POLSCE

Autor

  • Jacek Grzywacz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Ewa Jagodzińska-Komar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(6)

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju leasingu samochodowego w Polsce, które zmieniają się na tle uwarunkowań polskiej gospodarki oraz przez zmieniające się przepisy prawne wprowadzane przez Unię Europejską. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na strukturę polskiego rynku leasingowego, którego wartość łącznego finansowania rośnie z roku na rok i jest to związane z coraz większą popularnością usług leasingowych, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie skoncentrowano się na leasingu samochodowym, który stanowi
siłę napędową branży leasingowej, pomimo wprowadzonych regulacji podatkowych. Na końcu artykułu zwrócono uwagę na przyszłość rynku leasingowego w Polsce i stwierdzono, że w najbliższej przyszłości wzrośnie udział samochodów osobowych na rynku leasingowym, ponieważ obecnie leasing pojazdów lekkich ma najważniejszy wpływ na rozwój branży leasingowej w naszym kraju.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, usługi leasingowe,
postęp technologiczny, sharing economy,
e-leasing.


Kody JEL: G30,G31,G33.

Bibliografia

Literatura

Baran Barbara, Biernacki Krzysztof, Kowalska Agnieszka, Kowalski Artur. 2016. Leasing, kredyt,

faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw – analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy.

Warszawa: Difin.

Bień Witold. 2018. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie

usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. 2017 poz. 1075).

Grabowska Magdalena. 2017. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa:

CeDeWu.

Grzywacz Jacek. 2020. Leasing. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Gos Waldemar. 2012. Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Warszawa: Difin.

Korczyn Aleksander. 2017. Leasing na nowych zasadach, Skierniewice: Sigma.

Kornacki Jakub, Szaruga Katarzyna. 2017. Leasing 2018 wyjaśnienia praktyczne. Warszawa: Wiedza

i Praktyka .

Survey on the access to finance of enterprises in the euro area (SAFE), April to September 2019,

November 2019, Komisja Europejska i Bank Centralny.

Strony internetowe

[www 1] Flotowe prawo 2020 w eksperckim wydaniu, http://www.leasing.org.pl/pl/ aktualnosci/

/flotowe-prawo-2020-w-eksperckim-wydaniu, dostęp 10.02.2020.

[www 2] Jaka przyszłość czeka leasing?, 09.05.2019, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/

,jaka-przyszlosc-czeka-leasing.html, dostęp 10.02.2020.

[www 3] Leasing kupiecki: dla kogo, jak działa i czy warto, 2.06.2017, https://www. bankier.pl/wiadomosc/

Leasing-konsumecki-dla-kogo-jak-dziala-i-czy-warto-7521079.html, dostęp 8.02.2020.

[www 4] 77,8 miliardów w leasingu – wyniki sektora leasingowego w 2019r., Informacja prasowa

ZPL, Związek Polskiego Leasingu, Warszawa, 04.02.2020, http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/

/77-8-miliardow-w-leasingu-wyniki-sektora-leasingowego-w-2019r#, dostęp 9.02.2020.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles