PLAN FINANSOWY JAKO ELEMENT BIZNESPLANU NA PRZYKŁADZIE SALONU I SKLEPU KOSMETYCZNEGO – ,,KAŻDY MOŻE BYĆ PIĘKNY SP. Z O.O.” – STUDIUM PRZYPADKU

Autor

  • Mariola Szewczyk-Jarocka Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Donata Makowska Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Piotr Uździcki Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Sylwia Lipińska Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(7)

Streszczenie:
Plan finansowy w ramach biznesplanu salonu i sklepu z kosmetykami ,, każdy może być piękny sp. z o.o. „to artykuł przedstawiający podstawowe kwestie dotyczące finansowej  części biznesplanu. W praktyce zależy od tej części, w jaki sposób przygotowany przez nas biznesplan zostanie odebrany przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ w tej części jest analiza i ocena dokonano opłacalności nowego przedsięwzięcia podejmowanego przez przedsiębiorcę. Artykuł koncentruje się głównie na praktycznej prezentacji, w jaki sposób plan finansowy jest tworzony w przedsiębiorstwie, dlatego przedstawia bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, na podstawie której można ustalić, czy przedsiębiorstwo osiąga zysk, czy ponosi straty. Oprócz wyżej wymienionych elementów sprawozdania finansowego artykuł zawiera również analizę wskaźnikową, ocenę efektywności podjętej inwestycji, a także dynamika majątku firmy.

Słowa kluczowe: plan finansowy, biznesplan,
przedsiębiorca, nowe przedsięwzięcie


Kody JEL: M41

Bibliografia

Literatura:

http://www.biznes-plan.pl/funkcje_biznes_planu.html / [dostęp 22.10.2019]

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprawozdanie_finansowe [dostęp 31.03.2020]

Jackowska Iwona. 2013. Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm,

Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jahns Artur. 2009. Skuteczny biznesplan. Gliwice. Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

Kamiński Ryszard. 2015. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich

i międzynarodowych. Poznań. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pasieczny Jacek. 2002. Biznesplan. Problemy i metody, Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Reszka Grzegorz. 2015. Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności

gospodarczej. Warszawa. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Skrzypek Jerzy. 2012. Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Warszawa. Wydawnictwo Poltext.

Skrzypek Jerzy. 2014. Biznesplan w 10 krokach. Przewodnik od pomysłu do wdrożenia. Warszawa.

Wydawnictwo Poltex.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz. U. 1994, nr 121 poz. 591, z późn. zm.

Walińska Ewa. 2009. Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, w kontekście zmian

współczesnej rachunkowości, Warszawa, Walters Kluwer business.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles