ROLA KAPITAŁU OBROTOWEGO W DIAGNOSTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor

  • Jacek Grzywacz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
  • Ewa Jagodzińska–Komar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe:

kapitał obrotowy netto, płynność finansowa, wskaźniki finansowe, analiza finansowa, wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.32(2)

Celem artykułu jest określenie roli kapitału obrotowego w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Na początku artykułu skoncentrowano się na pojęciu kapitału obrotowego netto określonego inaczej jako kapitał pracujący, który jest miarą płynności finansowej i gdy kapitał ten osiąga optymalny poziom traktowany jest jako płynna rezerwa wykorzystywana przez przedsiębiorstwo na pokrycie niespodziewanych wydatków. W następnej kolejności zbadano korelację kapitału obrotowego netto z wybranymi wskaźnikami. Natomiast ostatnia część została poświęcona kwestii związanej z zarządzaniem kapitałem obrotowym netto, który jest kluczowym zagadnieniem dotyczącym zarządzania płynnością finansową. W podsumowaniu podkreślono, że wielkość
kapitału obrotowego netto informuje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i na jego podstawie podejmowane są decyzje o realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w dłuższym okresie. Odpowiedni jego poziom, cykl oraz wdrożona strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto wpływają na ewolucję firmy przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej oraz maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Bibliografia

Monografie i raporty

Barowicz Marek, Rynek finansowy: Kapitał obrotowy netto w świetle zachowania płynności finansowej, Miesięcznik Bank 2017/11.

Brigham Eugene, Gapensky Louis, 2000, Zarządzanie finansami, t. 2, Warszawa: PWE.

Bridging the gap. 2015 Annual Global Working Capital Survey, 2015, Raport PwC.

Fedorowicz Zdzisław, 2000, Finanse przedsiębiorstwa, , Warszawa: Poltext, SGH.

Kowalik Małgorzata, 2015, Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855.

Krzemińska Danuta, 2008, Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe 106, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Michalski Grzegorz, 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, , Warszawa: PWN.

Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 1999, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.

Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 2017, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.

Wawryszuk-Misztal Anna, 2007, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Strony internetowe

[www 1] Czynniki wpływające na poziom kapitału obrotowego, https://analizafinansowa.pl/ wycena-przedsiebiorstw/czynniki-wplywajace-na-poziom-kapitalu obrotowego-3151.html, dostęp 8.09.2020.

[www 2] Udział kapitału obrotowego w aktywach – jak wypadają spółki WIG?, http://stockbroker.pl/udzial-kapitalu-obrotowego-w-aktywach/, dostęp 8.09.2020.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-28

Numer

Dział

Articles