NACZELNE ORGANY WŁADZY W PROCESIE TWORZENIA BUDŻETU W REPUBLICE SŁOWACKIEJ

Autor

Słowa kluczowe:

budżet państwa, budżet administracji publicznej, parlament, rząd, Republika Słowacka

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.32(4)

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli słowackiego rządu w procesie corocznego przygotowywania projektów budżetu administracji publicznej i budżetu państwowego oraz roli parlamentu w zakresie realizacji przez niego funkcji budżetowej. Przedmiotem analizy uczyniono przede wszystkim przepisy prawne zawarte w konstytucji oraz właściwych ustawach, jak i innych aktach normatywnych, które regulują stosowne procesy. Ponadto ukazana została relacja pomiędzy budżetem administracji publicznej a budżetem państwowym, etapy przygotowywania rządowych projektów obu budżetów i udział w tych działaniach właściwych jednostek organizacyjnych oraz obowiązujące procedury parlamentarne dotyczące kolejnych etapów prac, a ostatecznie uchwalenia ustawy o budżecie państwowym, jak i przyjęcia przez parlament do wiadomości projektu budżetu administracji publicznej.

Bibliografia

Ciągwa Józef. 1998. Rada Narodowa Republiki Słowackiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

Marczakowska-Proczka Joanna. 2008. System budżetowy państwa. [w:] System finansowy w Polsce 2, red. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Owsiak Stanisław. 2013., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Pytlik Bogusław. 2013., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH

Rozpočtový informačný systém a jeho väzby na ostatné informačné systemy. 2005. Bratislava: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/budzet_zadaniowy/aktualnosci/slowacja_-_sprawozdanie.pdf

http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/aktualnosci/slowacja_-_sprawozdanie.pdf

Konstytucja Republiki Słowackiej. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

Zákon z 8. decembra 2010, o štátnom rozpočte na rok 2011, č. 498/2010 Z.z.

Zákon z 23. septembra 2004, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 523/2004 Z. z. z późn. zm

Zákon z 29. novembra 2001, o štátnej štatistike, č. 540/2001 Z.z.

Zákon z 24. októbra 1996, o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, č. 350/1996 z późn.zm.

Zákon z 19. januára 1993, o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, č. 39/1993 Z.z. z późn.zm.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-28

Numer

Dział

Articles